Lehtilannoitteet testissä VarmaNurmi hankkeen pilottitiloilla

2 min lukuaika

Savolaeset ossoojat

VarmaNurmi hankkeen pilottitiloilla testattiin lehtilannoituksella saatavaan hyötyä kasvukauden 2019 ensimmäisessä säilörehusadossa.

Lehtilannoite 2

Lehtilannoitteet testissä VarmaNurmi hankkeen pilottitiloilla

VarmaNurmi hankkeen pilottitiloilla testattiin lehtilannoituksella saatavaan hyötyä kasvukauden 2019 ensimmäisessä säilörehusadossa. VarmaNurmi hankkeen yhtenä tavoitteena on nurmentuotannon tuotantovarmuuden lisääminen muuttuvassa ilmastossa. Kevään 2019 sääolosuhteet olivat nurmentuotannon kannalta erinomaiset, ensimmäinen säilörehusato oli Pohjois-Savossa runsas ja laadultaan erinomaista.

Kolmella VarmaNurmi hankkeen pilottitilalla levitettiin lehtilannoitteet toukokuun lopulla nurmille. Kahdelle havaintolohkolle tehtiin sinkkilannoituskoe. Lohkot ovat multavia hiue/hiesu maita, joissa havaittiin olevan puutoksia sinkistä. Sinkkipitoisuudet vaihtelivat viljavuusanalyysin mukaan 1,3-2,36 mg/l. Lannoituskoe toteutettiin jättämällä lohkolle yksi lehtilannoitteella käsittelemätön havaintokaista, muulle lohkon alalle levitettiin Yara vita zintrac 1 l/ha. Lehtilannoitteet levitettiin 21.5.

Ennen ensimmäistä rehuntekoa 6.6 otettiin korjuuaikanäytteet sekä ojennettu pituus kasvustosta. Ojennetut korkeudet vaihtelivat 50-58 cm välillä ollen korkein ja alhaisin ei sinkkilannoitusta saneella havaintokaistalla. Silmämääräisesti kasvustoissa ei havaittu värieroavaisuuksia. Korjuuaikanäytteiden mukaan sinkkipitoisuus oli korkeampi sinkkilannoitetuilla alueilla. Sinkin suositus/tavoitearvot säilörehussa ovat 30-50 mg/kg ka. Toisella lohkolla päästiin juuri tavoitearvoon sinkin osalta, sinkkipitoisuus on 31 mg/kg ka. Kuvista 1 ja 2 voidaan nähdä A ja J lohkojen kivennäis- ja hivenravinnetiedot sekä säilörehun laadulliset arvot.

taulukko_2.jpg

kuva1. kivennäis-ja hivenravinteet korjuuaikanäytteessä

taulukko_1.jpg

Kuva2. Korjuuaikanäytteen laadulliset arvot

Kolmannelle havaintolohkolle tehtiin kaksi eri lehtilannoituskaistaa sekä lehtilannoitteilla käsittelemätön 0hiven kaista. Silmämääräisesti kasvustoissa ei havaittu värieroavaisuuksia. Ojennettu korkeus vaihteli 56-60 cm välillä ollen korkein Thiotrac lehtilannoitus kaistalla. Lehtilannoitteet on levitetty 18.5 ja korjuuaikanäytteet on otettu 6.6. Lohko on viljavuusanalyysin mukaan multava hiesu. Lehtilannoituskaistat on toteutettu YaraVita Mantrac pro 1l/ha, YaraVita Thiotrac 300 5l/ha sekä 0hiven kaista. Thiotrac lannoitus ei merkittävästi nostanut korjuuaikanäytteen mukaan säilörehun raakavalkuaispitoisuutta. Thiotrac kaistan raakavalkuaispitoisuus on 189 g/kg ka mangaani kaistan 185 g/kg ka ja 0hiven kaistan 185 g/kg ka. Mangaanipitoisuus 32 mg/kg ka on alhaisin mantrac pro käsitellyllä mangaanikaistalla. Mangaanin tavoite/suositusarvot säilörehussa ovat 40-100 mg/kg ka. Kuvista 3 ja 4 voidaan nähdä lohkon kivennäis- ja hivenravinnetiedot sekä säilörehun laadulliset arvot.

taulukko_4.jpg

Kuva3. kivennäis- ja hivenravinteet korjuuaikanäytteessä

taulukko_3.jpg

Kuva4. Korjuuaikanäytteen laadulliset arvot

Tiina Hyvärinen ProAgria Itä-Suomi Kasvintuotannonasiantuntija