Nurmentuotannon kehittäminen alkaa VarmaNurmen kautta

2 min lukuaika

Savolaeset ossoojat

Tuotantovarmuutta nurmesta (VarmaNurmi) -hankkeen tavoitteena on lisätä nautakarjatalouden tuotantovarmuutta sään ääri-ilmiöiden yleistyessä

Ensimmäisen VarmaNurmi pienryhmän kokoontuminen Vieremällä

Tuotantovarmuutta nurmesta (VarmaNurmi) -hankkeen tavoitteena on lisätä nautakarjatalouden tuotantovarmuutta sään ääri-ilmiöiden yleistyessä, kehittää täsmäratkaisuja säilörehuntuotantoon, jotka vastaavat lypsylehmän ruokinnan tarpeisiin, tuottaa työkaluja nurmentuotannon lohkokohtaiseen suunnitteluun lisäten resurssitehokkuutta ja toteuttaa hankkeen mukaisia teemoja pilottitilojen ja yhteistyöorganisaatioiden kanssa sekä jalkauttaa tietoa ajantasaisesti pienryhmä toiminnan kautta.

Nautakarjavaltaisella alueellamme nurmentuotannon kehittäminen on myös tilan talouden näkökulmasta myös ilmastonmuutoksen sekä ympäristön kannalta merkittävä tekijä. Nurmentuotannon näkökulmasta kasvukausi 2019 on alkanut Pohjois-Savolaisilla tiloilla runsauden ja laadun ilotulituksena. Kevätsäilörehu on saatu korjattua hyvissä ajoin ja hyvissä olosuhteissa.

VarmaNurmi hankkeessa kasataan Pohjois-Savon alueelle nurmentuotannon kehittämisen ympärille pienryhmiä ja muutamia pilottitiloja. Pilottitilatoiminta on maailmalla hyväksi havaittu toimintatapa. Itse pääsin todistamaan tutkimuksen, neuvonnan ja pilottitilatoiminnan yhteistyötä Irlannissa. Pilottitiloilla on tarkoitus toteuttaa tilatasolla ja tilamittakaavassa hankkeen teemoihin liittyviä toimenpiteitä sekä havainnoida kokeilujen tuloksia käytännön viljelyn kannalta. Pienryhmissä käsitellään hankkeen teemoja sekä pilottitiloilla tehtyjä havaintoja. Pienryhmä toiminnasta ovat viljelijät kokeneet saavansa tukea, oppineet uutta, verkostoituneet ja todenneet ettei kaikkea kannata oppia itse kantapään kautta.

Ensimmäinen VarmaNurmi pienryhmä on startannut keväällä 2019 yllättävän lumisissa olosuhteissa. Pienryhmän teemoina on ollut lannoituksen tarkentaminen, lehtilannoitteet sekä nurmien monipuolistaminen mm. täydennyskylvön kautta. Ensimmäisiä havaintoja lehtilannoituksen vaikutuksesta satotasoon ja säilörehun ruokinnalliseen laatuun ollaan pilottitiloilla päästy havainnoimaan. Havainnoista lisää syksymmällä.

Nyt vain odottelemaan nurmen kasvamista ja toivottavasti viljakasvustoillekin saadaan vettä, paikoitellen Ylä-Savon alueella havaittavissa kuivuutta. Tällä kasvukaudella on hyvä aloittaa nurmensatotason määrittäminen, josta nurmentuotannon kehittämistä mm. säilörehuntuotantokustannuslaskelmien ja ravinnetaselaskelmien kautta voidaan lähteä kehittämään. Loput VarmaNurmi pienryhmät tullaan kasaamaan syksyn 2019 aikana ja toiminta jatkuu aina 2021 vuoden loppuun asti.

Tiina Hyvärinen kasvintuotannon asiantuntija ProAgria