Neuvo2020: suunnitelmallista kasvinsuojelua, peltomaan laadun arviointia ja luomua

2 min lukuaika

Savolaeset ossoojat

Mitä kaikkea Neuvo2020 ympäristö-, kasvinsuojelu- ja luomuosioissa voidaan tehdä?

Img 3623 1

Ympäristökorvaukseen uudistuksessa mukaan tuli uusia asioita, joista yksi on peltomaan laadun itsearviointi. Itsearviointi on tehtävä jokaiselta yli 0,5ha:n peruslohkolta 3. sitoumusvuoden loppuun mennessä. Itsearviointilomake (lomake 480) löytyy Mavin sivuilta. Ympäristökorvaus edellyttää ainoastaan peltomaanlaatutestin itsearviointilomakkeen täyttöä, mutta jos asiasta tahtoo saada kaiken mahdollisen hyödyn irti, kannattaa laatutestin arvioon liittää mukaan perinteinen kuoppatesti.

Kuoppatestiin on mahdollista käyttää Neuvo 2020-palveluita ja pohtia samalla pellon kasvukuntoon liittyviä asioita ja ongelmallisia kohtia yhdessä Neuvo 2020-valtuutetun asiantuntijan kanssa. Apua saa mm. mururakenteen parantamiseen, maan biologisen aktiivisuuden lisäämiseen sekä tiivistymien havainnointiin.

Neuvoa kannattaa hyödyntää myös kasvinsuojelusuunnitelmissa, joiden avulla on mahdollista miettiä kasvinsuojelutoimenpiteiden oikea ajankohta ja saada apua oikean aineen valintaan. Havaintoja tehdään myös kasvuston yleiskunnosta – versomisesta, ravinnepuuteoireista sekä pellon kunnosta. Myöhemmin kesällä tehty kasvinsuojelusuunnitelmassa keskitytään torjunnan tehon arviointiin. Jos teho on ollut puutteellinen, voidaan seuraavan kesän ainevalintoja ja ruiskutusajankohtia sekä ruiskutusten jakamista pohtia uudelleen. Talvikautena kasvinsuojelusuunnitelmaa voidaan jatkaa NEUVO-rahalla tekemällä kesän havaintojen pohjalta ainevalinnat seuraavalle kesällä aina kasvinsuojeluaineiden hankintalistaan saakka. Samalla voidaan tarkastella aineiden sopivuus pohjavesialueille tai niiden varoetäisyydet vesistöön.

Lisäksi Neuvo palvelun avulla voidaan käydä läpi myös täydentäviä ehtoja: löytyvätkö kaikki valvonnoissa tarvittavat paperit ja täyttyvätkö tukiehdot? Täydentävien ehtojen osalta voidaan maastossa tarkastella myös esimerkiksi vesistöetäisyyksiä lannanlevityksen suhteen.

Kehittäisinkö tuotantoa luomuun?

Jos tuotannon kehittäminen luonnonmukaiseen suuntaan kiinnostaa, tarjoaa Neuvo2020-neuvonta mahdollisuuden käydä läpi tuotantotavan muutoksen vaikutuksia tilalla. Neuvo-käynnillä kartoitetaan luomun plussat ja miinukset tilakohtaisesti ja mietitään millaisia konkreettisia muutoksia luomu toisi tullessaan. Käynnin pohjalta on helpompi puntaroida luomuun siirtymistä.

Jos pohdinnan tuloksena on luomutuotannon aloitus, pystytään Neuvo2020 palvelulla myös laatimaan kirjallinen luomusuunnitelma ja tekemään yhdessä muitakin luomuun siirtymiseen liittyviä paperitöitä. Erityisesti luonnonmukaisen kasvinsuojelun käytännön toteutusta sekä maan rakenneasioita päästään konkreettisimmin setvimään kasvukauden aikana tehtävällä Neuvo2020 neuvontakäynnillä. Näitä käyntejä tehdään paitsi aloitteleville, myös pidemmän aikaa luomutuotannossa mukana olleille tiloille. Tilat ovat ottaneet tyytyväisinä vastaan myös mahdollisuuden käydä luomutarkastuksella käsiteltävät asiat ennakkoon läpi Neuvo2020 neuvojan kanssa.

Mikko Saastamoinen, ProAgria Pohjois-Savo, Neuvo2020 ympäristö

040 480 7272, mikko.saastamoinen@proagria.fi

Pirkko Tuominen, ProAgria Pohjois-Savo, Neuvo2020 luomu, ympäristö ja kotieläimet

0400 124 976, pirkko.tuominen@proagria.fi