Marjainen Pellonpiennarpäivä Suonenjoella 9.6.

1 min lukuaika

Savolaeset ossoojat

Marjanviljelijät sekä marjapuolen asiantuntijat myyjistä tutkijoihin kerääntyivät Suonenjoelle 9.6.2015

Wp 000161 raj

Marjanviljelijät sekä marjapuolen asiantuntijat myyjistä tutkijoihin kerääntyivät Suonenjoelle 9.6.2015 kuulemaan ajankohtaisia asioita marjanviljelystä kauniina joskin tuulisena kesäpäivänä.

Alkusanoina todettiin, että paikoin tuholaisia on jo runsaasti ja tuhoja kasvustoissa on myös nähtävillä. Viileä sää on kuitenkin hidastanut kasvustojen kehitystä kaikkialla ja paikoitellen halla on myös tehnyt tuhojaan. Kukkavanoja on kuitenkin hyvin jo näkyvillä ja harson alta jo raakileitakin muodostunut ja vadelma on nupullaan.

IPM:n huomioiminen kasvinsuojelupäätöksiä tehdessä on tärkeää. Suojakaistojen ja kasvinsuojeluaineiden oikea käyttö on ensiarvoisen tärkeää resistenssin välttämiseksi. Vattukärsäkäs voi aiheuttaa suuriakin tuhoja marjakasvustoissa niin mansikalla kuin vadelmalla katkaisemalla nuppuja, joten tuholaisen ennaltaehkäisy, havainnointi ja oikea aikainen kasvinsuojelu tulee tehdä huolellisesti. Turhat käsittelyt ovat vain rahan hukkaa, joten torjuntakynnysten käyttäminen ja useamman tuholaisen torjuminen yhdellä kertaa on suositeltavaa. Kemiallisen torjunnan lisäksi tai sijaan on suositeltavaa käyttää myös muita menetelmiä, kuten petopunkkeja tai saastuneiden kasvien mekaanista poistamista. Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen ja houkutuskaistojen käyttö vaikuttaa myös tuholaisten esiintymiseen vähentävästi. Vattukärsäkkään mahdollista torjunta-aineresistenssiä Sisä-Savon alueella tutkitaan Luken toimesta, koska aineet eivät syystä tai toisesta tunnu enää tehoavan vattukärsäkkääseen. Tämä on oppikirjaesimerkki joko resistenssi syntymisestä tai epäonnistuneista kasvinsuojelutoimenpiteistä. Olipa kummin vain, jonkin on muututtava.

Liisa Pietikäinen
Puutarha-asiantuntija
Agrologi, AMK
Kasviagrobiotekniikka, FM
liisa.pietikainen@proagria.fi