Kassabudjetoinnin hyödyistä

2 min lukuaika

Savolaeset ossoojat

Kassabudjetointi ja seuranta on hyvä ottaa arjen johtamisen työvälineeksi

Rahat pinossa tilipalveluihin muok 1 0

Kassabudjetoinnilla varmistetaan, että kassassa on silloin rahaa, kun sitä tarvitaan. Rahojen riittävyys korostuu erityisesti muutoksien, kuten investoinnin tai sukupolvenvaihdoksen yhteydessä, mutta kaikki yritykset hyötyvät kassabudjetoinnista ja seurannasta. Lisäksi on hyvä olla apuna ajan tasalla oleva pitkän aikavälin taloussuunnitelma, jotta yrittäjällä on kuva oman maatilansa lähivuosien talousnäkymistä.

Maatalousyritysten talouden johtamisessa ovat tärkeitä kannattavuuden parantaminen ja maksuvalmiuden hallinta lyhyellä aikavälillä. Kassabudjetointi on varmin tapa ennakoida maatilojen kassamenojen ja –tulojen tasapainoa. Ennakoinnin avulla ehditään reagoida ajoissa, jos jo budjetoinnin teon yhteydessä nähdään että esimerkiksi kesällä on kassa ”pakkasella”. Myös neuvottelut rahoittajan ja yhteistyökumppaneiden kanssa helpottuu ajantasaisten seurantatietojen avulla. Kassabudjettia tulee tarkentaa vuoden aikana toteutuneiden tulosten perusteella. Tämän takia ajantasainen kirjanpito on välttämätön kassabudjetoinnin seurannan perustaksi.

Ennakoivuutta budjetilla ja seurannalla ajoitukset oikein

Kassabudjetoinnin tavoitteena on antaa selkeä ja helposti todettava kuva maatilan kassan riittävyydestä ja muista budjetoiduista asioista kuukausitasolla. Kassabudjetointi ja seuranta -palvelu sisältää yrityksen lähtökohdista laaditun kassabudjetin ja yrittäjän valitseman määrän budjettiseurantaa. ProAgrian kassabudjetointi palvelusta on kolme erisuuruista pakettia: Toiminta, Tuotto ja Kasvu. Kaikki paketit sisältävät budjetin laatimisen. Toiminta-paketissa on yksi seurantalaskelma, Tuotossa kolme ja Kasvussa kymmenen.

Hyvä maksuvalmius antaa pelivaraa yritystoimintaan, sillä se mahdollistaa panoshankintojen suunnitellun ajoittamisen, määräalennusten hyödyntämisen sekä kalliiden lyhytaikaisten lainojen välttämisen. Budjetointi tuo myös lisää harkintaa hankintoihin ja malttia säästää rahaa myöhemmin toteutuviin menoihin. Hyvällä maksuvalmiuden hallinnalla vältetään myös laskujen maksun viivästyminen ja siitä aiheutuvat rahoituskulut.

Kassabudjetoinnin ja seurannan avulla saadaan aktiivinen ote talouden hallintaan ja pystytään varautumaan etukäteen myös tulojen ja menojen muutoksiin ja siten yrittäjän stressi pienenee. Valitettavasti maataloustukien maksatus on siirtymässä nykyistä myöhäisempään ajankohtaan vuodesta 2015 alkaen ja siten maataloustukien määrän ja maksuaikataulujen muutokset sekä maidon tuottajahinnan alennus lisäävät maitotiloilla vuotta 2015 koskevan budjetoinnin tarvetta.

Tuomo Rissanen
Markkinointi- ja myyntijohtaja, palvelupäällikkö
ProAgria Pohjois-Savo
040 563 8749
tuomo.rissanen@proagria.fi