Jauhaako tuotannon suorituskyky kohti tavoitteita

2 min lukuaika

Savolaeset ossoojat

KPI johtamisen tukena

Img 2168

Hyvä johtaminen on elintärkeätä yrityksen muutosvaiheessa kuten sukupolvenvaihdosten, laajennusinvestointien ja tuotannon muutosten yhteydessä. Tuotannossa tapahtuvien muutosten ei välttämättä tarvitse olla suuria, jotta niiden aiheuttamat vaikutukset näkyvät tuotannossa tavalla tai toisella. Esimerkiksi säilörehu vaihtuu vuoden pääsadosta satoon 2, pahimmillaan satojen väliset erot voivat olla tuotannon kannalta hyvin merkittäviä, joka näkyy muun muassa maitomäärän notkahtamisella. Tärkeintä on, että tiedostetaan mitä kyseisessä tilanteessa voi tapahtua eli pyritään huomioimaan asia jo ennalta. Varmasti moni ottaa ilomielin avuksi kaiken mahdollisen avun arjen johtamiseen mitä tarjolla on kullakin hetkellä.

Syyskuussa valiolaisille maitoyrittäjille avautunut KPI-Avain on yksi tämän hetken parhaimmistoa tarjolla olevista työkaluista tuotannon johtamiseen. Mittaristo kertoo ajantasaisesti, kuinka tehokasta tuotanto on milläkin hetkellä, tässä on juuri se juttu mikä on elintärkeä asia. Puututaan muutoksiin ja epäkohtiin mahdollisimman pian ne huomattua. Aika on rahaa, joten tartutaan heti mahdollisiin pullonkauloihin niskaotteella ja tehdään tuotannossa korjaavia toimenpiteitä niin pian kuin mahdollista. Muutosten jälkeen täytyy aktiivisesti seurata mihin suuntaan tehdyt muutokset johtavat.

KPI-Avain on ajantasalla, helppokäyttöinen ja tsemppaa tuloksiin sekä siitä on saatavana vertailutietoa. Vertailutieto sijaitsee mittarin vasemmassa ylälaidassa ja vertailutieto muodostuu lypsyjärjestelmän mukaan. Alla olevassa kuvassa on vertailussa kaikki asemalypsytilat ja kyseinen tila on vertailujoukon sijalla 20 tämän kyseisen tunnusluvun perusteella.

Mittaristoa on helppo tulkita, sillä visuaalinen ulkomuoto on havainnollinen ja paljon kertova. Nopealla silmäyksellä voi todeta kuinka tuotanto sillä hetkellä pyörii suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Mittareiden raja-arvot on hyvä käydä läpi, sillä oletukseksi asetetut tunnuslukujen raja-arvot eivät välttämättä täysin istu yrityksen tavoitteisiin. Hyödynnä sopivien mittareiden ja tunnuslukujen raja-arvojen mietinnässä ProAgrian KPI-Avainasiantuntijoita (www.proagria.fi/KPI-Avainasiantuntijat), yhteistuumin on tuottoisampaa miettiä mittaristolle sopivat raja-arvot. Ennen kuin raja-arvot tai sopivat mittarit voidaan määritellä, täytyy yrityksellä olla selkeät tavoitteet. Perustana kaikelle on asetetut tavoitteet, joita silmällä pitäen tehdään muutoksia sekä hiotaan tuotannon eri prosesseja paremmiksi ja paremmiksi.

Mittariston on mahdollista kulkea mukana minne tahansa, sillä mobiilisovellus mahdollistaa KPI-Avaimen tarkastelun muuallakin kuin yrityksen tontilla.

Hyvä tavoite – määrittelee suunnan ja hyvä mittari - kertoo sen oikean suunnan!

https://www.proagria.fi/sisalto/kpi-avain-8465