Aika tarkistaa nuorkarjan kunto

2 min lukuaika

Savolaeset ossoojat

Nuorkarja on ollut laitumella nyt hetken aikaa. Oletko muistanut huomioida miltä hiehot siellä näyttävät.

Pb laidunelaimet lypsyrodun vasikoita

Nuorkarja on ollut laitumella nyt hetken aikaa. Oletko muistanut huomioida miltä hiehot siellä näyttävät. Ovatko hiehot kasvaneet? Mikä on kuntoluokka? Kiiltääkö karva? Miltä hiehojen uloste näyttää?

Jos kaikki näyttää hyvältä, nauti tyytyväisinä laiduntavasta nuorkarjasta. Jos selviä negatiivisia huomioita on havaittavissa, kannattaa miettiä mistä se voi johtua.

Ensimmäisenä kannattaa tarkistaa, että ruokinta on kunnossa. Rehua on riittävästi, lisäruokinta on hoidettu tarpeenmukaisesti, vettä on tarjolla. Mikäli nämä asiat ovat kunnossa, kannattaa siirtyä pohtimaan, voisiko kyseessä olla loistartunta.

Loistartunta voidaan todeta oireiden ja ulostenäytteen perusteella. Ohjeet ulostenäytteen lähettämiseen löytyvät Eviran nettisivuilta seuraavaa reittiä: www.evira.fi -> Eläimet -> Eläinten terveys ja eläintaudit -> Näytteenotto ja lähetysohjeet -> Nauta -> Laiduntavien nuorten nautojen loiset

Mikäli loistartunta todetaan, se kannattaa hoitaa eläinlääkärin ohjeiden mukaan. Tavoite on, että hiehon kasvu ja hyvinvointi kärsisivät loistartunnasta mahdollisimman lyhyen aikaa.

Loisia on laitumissa aina. Sairastumisen ehkäisemiseksi kannattaa huolehtia muutamasta asiasta. Rehua täytyy olla lohkolla koko ajan riittävästi. Laidunkierron osalta kannattaa huolehtia, että nuorkarja pääsee aina puhtaalle lohkolle. Rehusadon korjaaminen lohkolta ennen laidunnusta, vähentää loisten määrää merkittävästi. Lähtökohtaisesti ruokinnan ollessa kunnossa, vastustuskyky loisia vastaan pysyy hyvänä.

Eveliina Turpeinen
Ruokinnan asiantuntija,
ProAgria Pohjois-Savo
puh. 040 523 0932
eveliina.turpeinen@proagria.fi