Välkommen till e-Lepaa!

2 min lukuaika

Puutarhayrittäjän saappaissa

ProAgrias trädgårdsrådgivning är igen med i e-Lepaa-evenemanget – kom och bekanta dig med oss.

26rgb

Välkommen till e-Lepaa!

Många av oss skulle säkert i år igen mer än gärna ha kommit till Lepaa i augusti för att träffa gamla och nya bekanta - speciellt i dessa corona-tider har säkert många andra än jag nya Teams-bekanta som vi aldrig ens sett i verkligheten. Vid skulle såklart på samma gång även bekantat oss med trädgårdsbranschens nyheter och aktualiteter. Speciellt detta senare behov kan vi även i år fylla genom att delta i e-Lepaa-evenemanget.

Pro Agria erbjuder trädgårdsbranschens företag många olika typer av rådgivningsservice för att deras verksamhets skall vara lönsam och deras produkters både inre och yttre kvalitet skall vara god – vi stöder både gamla proffs och nya företagare. En viktig del av rådgivningen är att erbjuda företagarna kompanjonskap, där vi tillsammans reder ut, utvärderar och utvecklar företagsverksamheten för att öka dess produktivitet. Av de trädgårdssakkunniga kan man få hjälp, råd och sparrning i de olika trädgårdssektorerna som grönsaks- bär-, frukt- och växthusodling och odlingsplanering. Av oss får du såklart också hjälp med frågor som växtskyddsplanering, observering av skadegörare, ifyllnad av stödansökningar, auditering av kvalitetssystem, personalledning samt resultatstyrning.

ProAgrias trädgårdsrådgivning är igen med i e-Lepaa-evenemanget – kom och bekanta dig med oss, vår verksamhets och delta i vår frågesport med växtskyddstema på e-Lepaa sidorna.

När du vill investera i skördenivån, verksamhetens och produktens kvalitet samt en sakkunnig kumpan ta då kontakt med oss.

Trevlig sensommar till hela trädgårdsbranschen, vi håller kontakt!

Nina Sevelius, utvecklingschef för trädgårdsproduktion, SLF