Yksi työntekijä, kaksi työpaikkaa – uhka vai mahdollisuus?

3 min lukuaika

Puutarhayrittäjän saappaissa

Puutarhayrittäjän arki ei ole tasapaksua puurtamista vuoden ympäri. Vuodenajat määrittelevät sen, mihin tahtiin työtä on tehtävänä.
Yksi toiminnan kannalta erittäin oleellinen asia on se, miten sesongin aikana on henkilöstöasiat järjestetty. Ei ihan helppo rasti, mutta joka vuosi tämä on tavalla tai toisella hoidettava.

Mansikanpoimijoita kävelemässä mansikkakorien kanssa

Työllistäisitkö yhdessä naapurin kanssa?

Henkilöstön riittävyyden varmistamiseen on monta tulokulmaa. Jokainen on varmasti kuullut sanonnan ”Yhteistyössä on voimaa”, mutta kuinka moni on miettinyt, miten tämän voisi liittää henkilöstön riittävyyden varmistamiseen?

Peruslähtökohtahan meillä pääsääntöisesti on, että jokainen palkkaa omat työntekijänsä, eikä tätä sen kummemmin kyseenalaisteta. Joissain tilanteissa kannattaisi ainakin pohtia, voisiko naapuriyrittäjän kanssa alkaa tekemään yhteistyötä henkilöstön työllistäminen kanssa.

Millaisia hyötyjä tästä voidaan saada:

 • Joustavuus
  Työnantajat voivat jakaa työntekijän aikaa ja osaamista tarpeidensa mukaan, mikä voi tuoda kustannustehokkuutta ja lisätä toiminnan joustavuutta.
 • Taloudelliset säästöt
  Toimintatavan mukaan, työnantajat voivat jakaa työntekijän palkkaan ja muihin työsuhdekuluihin liittyviä kuluja, mikä voi alentaa yksittäisen työnantajan kustannuksia.
 • Työntekijälle laajempi osaamispohja
  Työntekijä voi saada laajempaa kokemusta ja osaamista työskennellessään kahdessa eri yrityksessä. Tämä voi hyödyttää molempia työnantajia sekä parantaa työntekijän työtyytyväisyyttä.
 • Riskien jakaminen
  Kahden työnantajan palkatessa työntekijän riskit, kuten työntekijän sairastuminen tai äkillinen työvoiman tarpeen muutos, jakautuvat, mikä voi vähentää yksittäisen työnantajan riskejä.

On monia tapoja, miten lähteä rakentamaan yhteistyötä. Yksi tapa on, että toinen työnantaja voi olla virallinen työnantaja, joka vastaa kaikista työnantajuuteen liittyvistä lakisääteisistä velvoitteita ja yhteistyökumppani ostaa työntekijän työpanosta sovittuun tuntihintaan. Tämä on käytännössä henkilöstövuokrausta, eli toteutetaan alihankintana työtehtäviä toiselle.

Toinen vaihtoehto on, että työntekijä tekee oman työsopimuksen kummankin työnantajan kanssa. Erityisesti ulkomailta tulevat kausityöntekijät haluavat usein tehdä lyhyen oleskelunsa aikana mahdollisimman paljon töitä ja näin maksimoida ansionsa. Jos naapurin kanssa tarve käsipareille menee loogisesti limittäin ja yhteistyöllä saadaan varmistettua työntekijälle haluttu määrä työtä, saattaa tässä olla mahdollinen ratkaisu toiminnan tehostamiseen.

Työlupa-asiat

Jos työntekijälle on tarve hakea työlupaa, voi sitä jo hakuvaiheessa hakea useammalle työnantajalle. Muutoksen voi tehdä myös kesken kauden, mutta se tietää byrokratiaa ja ylimääräisiä maksuja. Etukäteissuunnittelu on siis valttia tässäkin asiassa.

Koska elämässä juuri mikään ei ole yksinkertaista, on pysähdyttävä huolella miettimään yksityiskohdat, jottei lopputulos ole armoton kaaos ja ettei pahimmillaan hyvin alkanut yhteistyö pääty totaaliseen välirikkoon.

Selkeä suunnitelma käytännön toteutukseen

Lainsäädäntöä pitää noudattaa, miten tahansa sitten toimintaa toteuttaakaan. Työsopimuksen ehtojen pitää olla kunnossa. Pitää olla selvillä, miten palkanmaksu toteutetaan ja miten työntekijän vakuutukset ja työterveyshuolto on järjestetty.

Työaika

Käytännön toiminnoista yksi tärkeimmistä kohdista on se, miten työaika käytännössä jakautuu eri työnantajille työskennellessä. Miten tahansa työajan jakautuminen sovitaan toteutettavaksi, kaikilla osapuolilla pitää olla tiedossa, mitä tämä tarkoittaa. Vaihtoehtoja on tässäkin monia riippuen siitä, miten yhteistyötä on lähdetty toteuttamaan. Jaetaanko työpanos tasaisesti viikko-viikkosysteemillä, onko jo ennen kautta tiedossa kummankin ruuhkahuiput vai istutaanko esimerkiksi säännöllisesti alas ja sovitetaan työvuorolista tarpeiden mukaisesti.

Yrittäjien välinen yhteistyö ja kommunikaatio

Varmin tapa saada aikaiseksi sekasorto, on laiminlyödä tiedonkulku. Työnantajien välinen yhteistyö ja avoin kommunikaatio ovat avainasemassa tämän kaltaisessa järjestelyssä. On erittäin tärkeää sopia yhteisistä tavoitteista ja toimintatavoista työntekijän ohjaamiseksi ja tukemiseksi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että yhteistyö kahden työnantajan välillä voi olla merkittävä voimavara puutarhayrittäjille ja muille pienyrittäjille. Tässä blogissa on nostettu esiin muutamia niistä eduista, joita yhteistyöstä voi saada. Kuitenkin on tärkeää muistaa, että yhteistyön onnistuminen vaatii huolellista suunnittelua, selkeitä sopimuksia ja avointa kommunikaatiota. Yhdessä tehden ja toisia tukien voidaan saavuttaa positiivisia tuloksia, jotka hyödyttävät kaikkia osapuolia. Joten muista: suunnitelmallisuus, lainsäädännön noudattaminen ja hyvä kommunikaatio ovat keskeisessä asemassa onnistuneeseen yhteistyöhön.

Riikka Koskinen

Töitä Suomesta, toimitusjohtaja

En medarbetare, två jobb - hot eller möjlighet?

En trädgårdsföretagares vardag är inte bara slit året runt. Säsongerna bestämmer i vilken takt arbetet ska utföras.

En sak som är mycket viktig för verksamheten är hur bemanningen organiseras under säsongen. Det är ingen lätt uppgift, men varje år måste det göras på ett eller annat sätt.