Mikään ei ole ilmaista, paitsi kannattavuuskirjanpito

2 min lukuaika

Puutarhayrittäjän saappaissa

Kannattavuuskirjanpito kannattaa – tule mukaan!

Astrom2009a1

Avomaapuutarhatuotannon ja kasvihuonetuotannon merkitys on kasvanut jatkuvasti Suomessa. Sen vuoksi kannattavuuskirjanpitoon otetaan nyt mukaan erityisesti avomaapuutarhatuotantoa harjoittavia yrittäjiä. Tavoite on tarjota yrittäjille tietopohjaa yrityksen kokonaisvaltaiseen johtamiseen, toimimiseen yritysjohtajina.

Kannattavuuskirjanpidossa seurataan ja ennustetaan Suomen maatalous- ja puutarhayritysten talouskehitystä todellisilta yrityksiltä kerättävään aineistoon perustuen. ProAgria Keskusten talousasiantuntijat keräävät aineistot yrityksistä ja tallentavat ne Luonnonvarakeskus, Luken tietojärjestelmiin. Lukessa aineistot käsitellään ja niistä tuotetaan monipuoliset laskelmat ja raportit sekä keskiarvotasolle että yritysten oman talouden seurantaan, kehittämiseen ja talousvertailuihin.

Maa- ja puutarhatalouden nykyisessä kannattavuus- ja maksuvalmiuskriisissä talousasiat ja selviytyminen ovat luonnollisesti yrittäjälle kaikkein tärkeimpiä. Tilinpäätösraportti sisältää laskelmat yrityksen tuotoista ja kustannuksista sekä taselaskelmat yrityksen varallisuudesta ja edelleen koko yrityksen maksuvalmiuslaskelman.

Vertailuraportti sisältää kahden viimeisimmän tilikauden tilinpäätöslaskelmat ja tunnusluvut sekä myös pidempiä aikasarjat tunnusluvuista. Vertailua varten yrityksen omien tietojen rinnalla esitetään saman tuotantosuunnan samankokoisten kirjanpitotilojen keskiarvotietoja sekä näistä tiloista muodostettujen hyvän ja heikon kannattavuusryhmän tuloksia.

Taloustohtori -verkkopalvelussa (www.luke.fi/taloustohtori) yrittäjä voi vertailla omia tuloksiaan vapaasti haluamiensa tilaryhmien tuloksiin. Palvelusta on nähtävissä myös yritykselle tehdyt ajantasaiset talousennusteet.

Pidemmällä aikavälillä myös ympäristökestävyys tulee korostumaan. Taloustohtorissa on tarjolla kirjanpitotiloille mm. kasvihuonekaasutulokset ja hiilitaselaskentatulokset. Jatkossa tarjolle tulevat peltojen laatuluokittelutulokset ja tuottavuustulokset sekä sitten tuotekohtaiset kannattavuuslaskelmat, sisältäen kunkin tuotteen tuotto- ja kustannuserittelyt.

Kaikki on ilmaista kannattavuuskirjanpitoon kuuluvalle yrittäjälle

Ilmaisia lounaita ei kuitenkaan ole olemassa, joten moni taho näkee aineiston ja tulokset erittäin hyödyllisenä ja on siten rahoittamassa toimintaa. EU hyödyntää aineistoa maatalouspolitiikan suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa. Kansallisella taholla tuloksia hyödynnetään valtaosin Taloustohtorin eri verkkopalveluista käsin. Käyttäjinä mm. media, koulutus, neuvonta, tutkimus, kansallinen politiikkavalmistelu, maatalousyrittäjät jne. Parhaan hyödyn tuloksista saavat luonnollisesti kannattavuuskirjanpitoon kuuluvat yrittäjät itse.

Avomaapuutarhatuotantoa harjoittavat yrittäjät voivat liittyä kannattavuuskirjanpitoon ilmoittautumalla oman alueen ProAgria keskukseen kannattavuuskirjanpidon asiantuntijoille. Asiantuntijat löytyvät täältä.

Lisätietoa kannattavuuskirjanpidosta löydät täältä:
https://www.proagria.fi/palvelut/talous/kannattavuuskirjanpito

Arto Latukka
Erikoistutkija,
kannattavuuskirjanpidosta ja Taloustohtorista vastaava.
Luononvarakeskus
, Luke

På svenska