Yhdessä näkee selkeämmin ja pidemmälle

2 min lukuaika

Kasvun keskellä

Yksinyrittämisestä puhutaan nykyisin paljon ja siitä jaetaan tunnustuksia. Yrittäjyys ja yritystoiminta ovat ehdottomasti kaikilla tavoin kannatettavia uravalintoja, mutta yksinyrittämisessä on haasteensa.

Heikki Pahkasalo blogi

Useampi silmäpari näkee enemmän kuin yksi. Miksi on hyödyllisempää tarkastella asioita jonkun kanssa yhdessä? Näkisin, että suurin hyöty tässä liittyy kommunikointiin, sosiaaliseen kanssakäymiseen ja vuorovaikutukseen. Vaihdetaan näkemyksiä, kokemuksia ja tietoa. Sinä osaat ja hallitset tuotannon ja tuotantotekniikat, minä osaan talouteen ja verotukseen liittyvät asiat, kolmas tietää säädöksistä ja niiden muutoksista, neljäs hallitsee erinomaisesti viestinnän. Nämä ovat esimerkkejä siitä, miten asioita laajemmin eri näkökulmista katsomalla ja niitä yhdistämällä toisiinsa saavutetaan paras hyöty. Tähän pääseminen vaatii henkilöiltä aina halua ja myös kykyä kertoa asioistaan ja näkemyksistään.

Kun meillä tulee ongelmia yksityiselämässä tai yritystoiminnassa, usein sulkeudumme itseemme, kun pitäisi ennemminkin avautua. Kynnys ottaa yhteyttä tuttuun asiantuntijaan tai muuhun henkilöön voi olla korkea. Asiakkaamme odottavat entistä vuorovaikutteisempaa yhteydenpitoa asiantuntijoiltamme, ja meidän tuleekin pitää heihin aktiivisesti yhteyttä. Kysyä, mitä kuuluu, kuinka voit ja miten voisin auttaa. Miten esimerkiksi asiakasyrityksen tilauskanta on kehittynyt, riittävätkö rahat ja resurssit, näyttävätkö asetetut tavoitteet toteutuvan ja miten muuten elämässä menee.

Verkostoituneet yrittäjät menestyvät keskimäärin muita yrityksiä paremmin, kertovat tutkimukset. Verkostoituminen vaatii yleensä omien asioiden avaamista, mutta samalla saa tietoa muiden tekemisistä ja kokemuksista. Sanotaan, että lukeminen kannattaa aina, mutta myös kuunteleminen ja keskusteleminen kannattaa aina.

Me proagrialaiset haluamme tuoda oman monipuolisen ja monialaisen osaamisemme maatila- ja maaseutuyrittäjien käyttöön joka puolella Suomea. Suuri osa työtämme on tänä päivänä sparrausta ja keskusteluja. Tavoitteena selkiyttää yrityksen nykytilaa, kirkastaa tavoiteasetantaa sekä auttaa keskittymään oleelliseen. Tekeminen voidaan toteuttaa yrityskohtaisesti tai yrittäjien pienryhmissä monissa hankkeissamme ja koulutuksissamme. Esimerkiksi luomukurssit ovat loistava paikka vaihtaa kokemuksia eri viljelytekniikoista ja niiden toimivuudesta niin luomuviljelyssä kuin tavanomaisessa viljelyssä. Tervetuloa aktiivisesti mukaan pienryhmiimme, koulutuksiimme ja muihin yhteisiin tilaisuuksiimme!

Nostan vielä esille ProAgrian asiantuntitiimit ja tiimimäisen toimintatavan. Näissä kokoontumisissa esimerkiksi Teamsilla tai saman pöydän ääressä yhdessä asiakkaan kanssa vaihdetaan laaja-alaisesti näkemyksiä ja tietoa yrityksen toiminnan eri osa-alueilta. Tässä 1+1 on ehdottomasti enemmän kuin 2 ja 1+2 on enemmän kuin 3. Usein käytettävissä on myös vertailudataa muiden vastaavien yritysten toiminnasta ja taloudesta. Näin saadaan vieläkin laajemmin näkökulmaa asioiden tarkasteluun ja tarpeellisten kehitystoimenpiteiden määrittämiseen.