Yhdessä enemmän

2 min lukuaika

Kasvun keskellä

Maatilayritykse johtamisen ytimessä on tuottava johtajuus, tässäkin asiassa asiakastiimimme pystyvät tukemaan yritystä.

Laitinen Vesa netti

Yhdessä enemmän asiakkaille

Toimintaamme ProAgriassa ohjaa strategian mukaisesti tiimimäinen toimintatapa. Toimintatapa valjastaa usean asiantuntijan osaamisen asiakkaan käyttöön ja näin pystytään tarjoamaan enemmän hyötyä. ProAgrian asiantuntijat muodostavat laajan asiantuntijaverkoston ja ProAgria keskusten rajat ovat nykyisin hyvin matalat. Asiantuntijoiden ja erityisesti tiedon liikkuminen yli rajojen on ollut arkipäivää jo jonkin aikaa, mutta tässä asiassa haluamme kehittyä edelleen. Jos tarvittavaa osaamista ei löydy oman alueen ProAgriasta, digitalisaatio antaa mahdollisuuden olla yhteydessä vaikka satojen kilometrien päässä olevaan asiantuntijaan.

ProAgrian vaikuttavuus toteutuu asiakkaiden saavuttamien tulosten ja liiketoiminnan kannattavuuden kautta. ProAgrialla on mitattuja tuloksia kasvintuotannon, maidontuotannon ja monen muun toimialan saavuttamista tuloksista. Tulokset osoittavat, että ne jotka sparraavat tilakokonaisuutta, johtamista, taloutta ja tuotantoa asiantuntijoiden kanssa, menestyvät paremmin kuin tilat jotka eivät hyödynnä ulkopuolisen asiantuntijajoukon näkemystä ja osaamista.

Kasvintuotannossa on mahdollisuus saavuttaa jopa 500-1000 kiloa hehtaarilta parempia satoja ja samalla vähentää viljelyn kustannuksia merkittävästi. Maidontuotannossa tuotosseurantaan ja runsaasti palveluja käyttävät maitotilat saavuttavat noin 1 000 litraa korkeamman maitotuotoksen per lehmä ja alhaisemmat maitotuotto-rehukustannukset. Lisäksi oikein optimoidulla ruokinnan ohjauksella saadaan merkittäviä säästöjä. Nämä ovat mitä parhaimpia esimerkkejä tuloksista, joiden syntymistä asiakkaan ympärille rakentunut asiantuntijatiimi on ollut tukemassa.

Pystymme lupaamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja tuottavuuden ja kannattavuuden parantamiseksi. Menestyvä yrittäjä muokkaa yrityksen tulevaisuuden tavoitteita selkeämmäksi, suuntaa kehittämistoimenpiteet oikeisiin asioihin ja kiinnittää lisäksi riittävästi huomiota omaan hyvinvointiinsa. Tässä prosessissa kannattaa hyödyntää laajaa asiantuntemusta ja ProAgrian asiantuntijat ovat mielellään sparraamassa yritystä kohti näitä päämääriä.

Myös maatilayrityksen johtamisessa tarvitaan tuottavan johtamisen periaatteita. Tuottavan johtamisen ajattelussa huomioidaan jokaisen omat vahvuudet ja keskitytään niihin ja valjastetaan näin omat supervoimat yrityksen käyttöön. Menestyvät yritykset tunnistavat vahvuutensa ja hyödyntävät niitä. Siihen mitä itse ei osata tai koetaan muutoin hankalaksi, kannattaa hankkia tietoja ja näkemyksiä oman yrityksen ulkopuolelta.

Toimintaympäristön ja asiakastarpeiden muutoksen seurauksena myös ProAgria on valmis kehittämään toimintaansa niin, että muutoksiin pystytään vastaamaan entistä paremmin. ProAgrian strategia 2025 sisältää kehitysohjelman jonka tavoitteena on mahdollistaa entistä suurempi asiakasarvon tuottaminen. Nyt on aika asiakassuhteen syventämiselle, otamme yrityskokonaisuutesi haltuun ja näin saat parhaimmat hyödyt tuotannon kehittämiseen maatilayrityksessäsi.

Katsotaan yhdessä, minkälainen asiantuntijatiimi palvelee tilasi kehittämistä parhaiten. Strategiamme mukaan onnistumme yhdessä!

Vesa Laitinen
johtaja
ProAgria Keski-Suomi ry.