Vad är ditt företags mission, vision och långsiktiga målsättningar?

3 min lukuaika

Kasvun keskellä

Strategi - vägen till målet

Syftet med företagets strategi är att åstadkomma en konkurrensfördel som resulterar i att företagsverksamheten ger en god lönsamhet.

Om du kunde svara på det utan större problem är det bra och du vet vad du vill med ditt jordbruk. Du har med andra ord kontroll över ditt företags strategiska plan. Om du däremot inte kunde svara på frågan så borde du kanske ta dej en fundering. Faktum är att våra lantbruksföretag borde jobba mycket mera med strategisk planering. Odlings- och produktionsplanering på årsnivå är vi bra på, ekonomiplanering och –uppföljning likaså, men det allra viktigaste med tanke på företagets framtida utmaningar blir ofta på en alltför ytlig nivå. Lantbruksföretagare har troligen ändå ofta någon slags strategi, men den är nästan alltid oformulerad och finns bara i företagarens huvud. Inom Proagria har man tagit fram en helt ny tjänst Strategi+, som stöder och konkretiserar jordbrukarens strategiarbete.

Strategi - vägen till målet

I Finland upplever fotboll för tillfället ett riktigt stort uppsving. Finland kommer att för första gången spela i EM slutspelen (fastän det inte i skrivandes stund ännu är helt klart J måste det ju nu gå vägen). Liknelsen till fotboll är att man kan definiera begreppet strategi som vägen till målet. Ur spelarens synvinkel finns det oändligt med möjligheter att välja mellan för att uppnå målet - nämligen att ”näta bollen”. Han kan t.ex. försöka på skott, dribbla eller passa bollen på gränslöst många sätt. För spelaren gäller det att välja rätt strategi och ytterligare att implementera strategin effektivt. Detsamma gäller lantbruksföretaget. Ditt företag måste först ha en mission d.v.s. en klardefinierad uppgift. Därefter borde du som företagsledare ha en vision hur företaget skall uppnå denna ”framtidsdröm”. Målsättningen bör definieras klart och tydligt och framförallt vara mätbar och tidsbunden.

Egenskaper för en bra strategi:

- välgrundad och hållbar

- genomförbar men ändå utmanande

- ger företaget konkurrensfördel

- är innovativ

Strategins betydelse

Syftet med företagets strategi är att åstadkomma en konkurrensfördel som resulterar i att företagsverksamheten ger en god lönsamhet. Företagets resurser riktas och samordnas så att de uppsatta målen nås. Ett konkret exempel på var strategiarbete verkligen skulle behövas på våra lantbruksföretag är utvecklande av ny affärsverksamhet. Exempelvis produktion av spannmål är med dagens prisnivå en affärsverksamhet som har dålig lönsamhet. En spannmålsodlare som klagar på dålig lönsamhet har egentligen ett problem med sitt företags strategi. Hur skall ett lantbruksföretag använda sin viktigaste produktionsresurs för att skapa en lönsam verksamhet? Finns det andra alternativ än spannmål? Viktiga frågor i strategiarbetet är; vad skall vi göra, hur skall vi gör det och varför gör vi det.

Strategiutveckling är utmanande

Det absolut svåraste med strategiutveckling är att omsätta strategiskt tänkande i en konkret handling. Ofta brister det på dåligt genomförandet och framförallt uppföljning av de strategiska målen. Man har svårt att koppla strategisk planering till något konkret och mätbart som är väsentligt med tanke på att uppnå målen. Det här är också orsaken till varför företagare ofta finner strategiplanering som något flummigt och svårt att förstå. Då kan en utomstående rådgivare vara till stor hjälp och fungera som handledare och ”bollplank”. Strategi+ konsulten på ditt lantbruks- eller hushållningssällskap kan hjälpa dig med din strategiplan.

Därför behöver du en strategi…

Det är inte de starkaste lantbruksföretagen som överlever, inte heller de intelligentaste bönderna, men de som bäst kan anpassa sig till förändringar

Charles Darwin,

modifierad av Peter Österman

Peter Österman

VD och rådgivare

ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund