Tuoko muutos uusia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudulle?

3 min lukuaika

Kasvun keskellä

Muutosta muutoksen perään, miten tästä selviää? Maaseudulle tarjoutuu kaiken muutoksen keskellä myös uusia mahdollisuuksia. Ollaan mukana.

Vesa laitinen 1

Tuoko muutos uusia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudulle?

Nykyisin törmää jokapuolella sanaan muutos: on muutosvalmennusta, muutosvalmiutta, muutosvoimia, ilmastonmuutosta, rakennemuutosta ja puhutaanpa jopa muutosvastarinnasta. Eikö mikään enää ole niin kuin ”vanhoina hyvinä aikoina”?

Vaikka kasvit kasvavat pääosin edelleen maassa, niin ei maanviljelykään ole turvassa muutokselta. Koko ajan on toimintaympäristössämme tapahtumassa paljon ja yhä kiihtyvällä vauhdilla. Täällä meillä Suomessa maatalouden toimintaympäristöön vaikuttaa ruokamarkkinoiden samanaikainen globalisoituminen ja lokalisoituminen. Ruokamarkkinat ovat muuttuneet Euroopan unionin laajenemisen myötä kuten myös maataloustuotteiden maailmankaupan vapautumisen kautta. Ilmastonmuutos ja hiilensidonta on ollut näkyvä puheenaihe parin viime vuoden aikana. Digitalisaatio tulee ja pian on kaikki digitalisoitu mitä voidaan digitalisoida. Erilaiset kulutustottumukset ja trendit ohjaavat kuluttajien käyttäytymistä. Sitten tulee vielä Korona-virus, joka pakottaa meidät muuttamaan toimintatapojamme nopeasti. Muuttuvien asioiden listaa voisi jatkaa, mutta jo tässä vaiheessa voidaan täydellä syyllä kysyä: ahdistaako?

Vastausta edellä esitettyyn kysymykseen voi jokainen punnita itse oman näkemyksensä ja kokemuspohjansa mukaan. Pohdinnassa tulee aika nopeasti eteen kysymys, jonka asetamme itsellemme: Miten selviän muutoksesta? Tätä mietitään eri työpaikoilla, monissa työryhmissä kautta koko yhteiskunnan ja erilaisia selviytymispolkuja rakennetaan. Myös maatalous, maatilat ja me maaseudun toimijat olemme muutospaineiden alla. Vanhat opitut menetelmät eivät enää tuotakaan parasta tulosta. Kyllä heinä edelleen kuivaa seipäillä, mutta kun ei ole enää niitä heinänseivästäjiä. Ja vaikka olisikin, olisi työn tarve niin suuri, että pian huomattaisiin, että jotain muutosta on tarpeen tehdä.

Mutta miten minä selviän muutoksesta? Siihen ei ihan heti ole helppo löytää vastausta. Perisuomalaiseen tapaan voi mennä saunaan ja ottaa kovat löylyt. Niin kovat, että kysyt jo itseltäsi, että ”kannattaako tuttua miestä enempää kiusata”. Usean löylyttelyn ja jäähdyttelyn jälkeen hiipii kiukaan hiljenevän pihinän myötä mieleen ajatus, että ehkä asiasta voisi keskustella muiden kanssa ja kerätä tietoa eri vaihtoehdoista. Pian saunan jälkeinen raukeus tulee jo jäseniin ja samalla leviää helpotuksen tunne. Ehkä tässä onkin olemassa vaihtoehtoja!

Nykyisessä muuttuvassa yhteiskunnassa edellä kuvatun prosessin joutuu käymään varmasti jokainen läpi tavalla tai toisella. Silloin ollaan jo voiton puolella kun huomataan, että kaikkia vastauksia ei tarvitse yksin kaivaa esille ja uusia mahdollisuuksia löytyy. Oma tekemiseni työssäni tai maatilallani on varmasti hioutunut vuosien kuluessa parhaaksi mahdolliseksi, ainakin omasta mielestäni. Mutta näkisikö joku toinen tilanteeni toisella tavalla? Todennäköisesti. Kannattaisiko tätä näkemystä hyödyntää? Todennäköisesti.

ProAgria on ollut maaseutuyrittäjien apuna kaikissa muutostilanteissa menneiden vuosikymmenten kuluessa. Myös tämän hetken ja tulevien muutoksien käsittelyyn on olemassa vahvat työkalut. ProAgrialla on tarjota viljelijöille ja maaseudun yrittäjille yrityksen tulevaisuuden vaihtoehtojen pohdintaan erikoistuneita asiantuntijoita. Tätä varten on olemassa MMM:n myöntämä erityismääräraha, jonka turvin asiantuntijatyö pääosin suoritetaan. Yhdessä asiantuntijan kanssa voidaan tehdä tilanneanalyysi ja tämän pohjalta laatia tulevaisuuden suuntien vaihtoehdoille kartoituksia ja kehitysehdotuksia. Seurantapalavereissa voidaan aikanaan katsoa miten on edetty ja mitä tulisi vielä tehdä. Yhteistyössä asiantuntijan kanssa yrittäjä saa suunnan toimintansa kannattavaan kehittämiseen olipa kyse sitten nykyisen tuotantosuunnan kehittämisestä tai uusien liiketoimintamahdollisuuksien etsimisestä. Myös Neuvo-rahaa on edelleen käytettävissä tulevaisuuden pohdintaan.

Uusia mahdollisuuksia maaseudulle on maailma täynnä: esimerkiksi luomu- ja lähiruoka, biokaasu, kiertotalouden kautta maatalouden sivuvirtojen valjastaminen tehokkaampaan käyttöön, maisema, ilmastoyrittäjyys, digitalisaatio, green care……

Korona -kriisi on kaikessa vakavuudestaan huolimatta tuonut esille myös positiivisia vaikutuksia. Kriisi on ainakin hetkellisesti satanut maaseudun laariin. Etätyöt ovat lisääntyneet reilusti ja ne ovat paikasta riippumattomia, mikä lisää asumista maaseudulla. Myös arvostus maataloutta, omavaraisuutta ja kotimaista ruokaa kohtaan on kasvanut selvästi. Uskon, että tämä trendi jatkuu ja tarjoaa maaseudulle uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös pitkällä aikavälillä.

Vesa Laitinen
toimitusjohtaja
ProAgria Keski-Suomi