Tavataan näyttelyissä ja haetaan uusinta tietoa

2 min lukuaika

Kasvun keskellä

Tapahtumat ovat näyteikkunoita maatalouden ajankohtaisuuteen niin viljelijöille kuin kuluttajille.

Ari toivonen1

Monen maatilayrittäjän työ on yksinäistä, niin henkisesti kuin fyysisestikin. Koronapandemian aikana yhteisöllisyyttä vahvistavat tai ammatillisen tiedon jakoa palvelevat kohtaamismahdollisuudet ovat entisestäänkin harventuneet.

Tässä tilanteessa sosiaalisella medialla sekä monilla muilla verkkofoorumeilla on ollut tärkeä merkitys niin jaksamisen, tiedon jakamisen, ongelmanratkaisun kuin myös kaupankäynninkin osalta. Samalla kuitenkin koko maataloussektori odottaa sitä hetkeä, jolloin ensimmäinen varsinainen messutapatuma antaisi taas meille mahdollisuuden turvalliseen kohtaamiseen myös virtuaalimaailman ulkopuolella.

Laajimmillaan messutapatuma luo puitteet koko maaseututoimialan, kuluttajien sekä muiden yhteiskunnallisten vaikuttajien ja päätöksentekijöiden kohtaamiseen. Seuraavan kerran Mikkelissä kesällä 2022 järjestettävä Farmari -maatalousnäyttely avaa ikkunan kotimaiseen ruokaan, maaseudun monipuoliseen yritystoimintaan sekä muihin maaseudun tarjoamiin mahdollisuuksiin, unohtamatta perinteisiä kone- ja kotieläinosastoja. Farmarit tulevat olemaan edelleen myös merkittävä poliittisten päättäjien sekä elinkeinoharjoittajien ja -kehittäjien kohtaamispaikka, maaseudun oma ”Suomi -areena”.

Varsinaiset konemessu -tapahtumat ovat keskittymässä ProAgrioiden perustaman ProAgria Tapahtumat Oy:n ja Suomen Messujen yhteistyön kautta vuorotellen järjestettävien KoneAgrian sekä Helsingin konemessujen yhteyteen. Tulevan syksyn aikana 14.10. avautuva KoneAgria onkin toimialan kiihkeästi odottama ensimmäinen laaja konenäyttely kahden vuoden tauon jälkeen. Ei olekaan ihme, että näytteilleasettajapaikat on loppuunmyyty. KoneAgria tarjoaa pitkästä aikaa mahdollisuuden koneuutuuksiin tutustumiseen paikan päällä sekä myös kohtaamis- ja kauppapaikan koko toimialalle.

Oma tärkeä roolinsa on myös tiukasti ammatillisen tiedon jakamiseen keskittyvillä foorumeilla, joita edustavat kasvinviljelyn sekä nurmituotannon lajikekokeisiin sekä tutkimus- ja menetelmätiedon jakamiseen keskittyvät Peltopäivä -tapahtumat sekä erilaiset pellonpiennar -tapahtumat, joiden sisältöä voidaan helposti jakaa myös verkon kautta. Verkossa toteutettujen ammatillisten webinaarien ja pienryhmätapatumien suosio kasvoi koronapandemia -aikana huimasti, ja näillä tapatumat tulevat olemaan edelleen merkittävä kohtaamispaikka.

Jokaisella maatilayrittäjiä tai toimialaa yhdistävällä tapahtumalla on tärkeä merkitys, tapatuman mittakaavasta riippumatta. Tarvitsemme kaikki foorumeita, jotka antavat mahdollisuuden jakaa työhömme liittyviä haasteita tai onnistumisia, vahvistaa omaa ammattitaitoamme, parantaa jaksamistamme, vaikuttaa yhdessä, tutustua uusiin koneisiin, menetelmiin tai ideoihin, sekä myös käydä kauppaa. Ennen kaikkea, kaipaamme kaikki paikkoja kohdata toinen samanlaisia arvoja tai ajatuksia jakava kollega.

Ari Toivonen
toimitusjohtaja
ProAgria Etelä-Suomi