Strategia uudistuu, mikään ei muutu

3 min lukuaika

Kasvun keskellä

Vai muuttuuko jokin sittenkin

Harri Mäkivuokko avaa tekstissä lyhyesti ProAgrian strategiaprosessin saloja.

Strategia uudistuu, mikään ei muutu. Organisaatiokulttuuri syö strategian aamupalaksi, strategia ei kestä törmäystä todellisuuden kanssa. Siinäpä edellä joukko tuttuja lausahduksia. Miksipä siis uudistamme ProAgrian yhteistä strategiaa, kun kerran koko homma on ilmiselvästi turhaa puuhastelua? Avaan seuraavassa lyhyesti strategiaprosessimme saloja ja osoitan, että nuo väitteet voidaan välttää fiksulla johtamisella.

Uusi vuosikymmen on pyörähtänyt vauhdilla käyntiin avustaessani viime vuoden lopulla porukalla synnytettyä ProAgrian yhteistä strategiaa sen ensiaskelissa. Taapero-ikäinen strategiamme kokoaa hienosti yhteen ProAgrian toiminta-ajatuksen eli mission, vastaten kysymyksistä oleellisimpaan eli miksi olemme olemassa. Tämän johtotähtemme olemme yhdessä linjanneet olevan se, että mahdollistamme maailman puhtaimman ja elinvoimaisimman maaseudun myös tulevaisuudessa. Missio puolestaan toteutuu kaikkien proagrialaisten työskennellessä sitkeästi kohti yhteistä tulevaisuusnäkemystä eli visiota kohden. Tarjoamme parhaan asiakaskokemuksen liiketoiminnan kehittämiseen. Mission ja vision parasta ennen -päivä on vuonna 2025, jolloin ne taas uudistetaan vastaamaan sen hetkisiä tarpeita.

Strategia itsessään ei ole pelkkä suunnitelma mission ja vision toteuttamiseksi, vaan tapa suunnata ja johtaa kaikkien meidän tekemistämme yhteisesti sovitun strategia-rännin reunojen sisällä. Se määrittelee mitä tekemisiä kuljetetaan rännissä ja mitä jätetään tyystin rännin ulkopuolelle, jotta missio ja visio voidaan saavuttaa.

Mikään strategia ei voi, eikä sen pidä, ennustaa tulevaisuutta täydellisesti. Strategian pitää tuoda esiin organisaation vahvuudet, joilla pärjätään jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Siksi ProAgrian yhteisen strategian yksityiskohtia, painotuksia ja tavoitteita tullaan päivittämään vuosittain, jotta voimme reagoida järkevästi toimintaympäristömme muutoksiin valtakunnallisesti yhtenäisillä tavoilla.

Yhteisten tavoitteiden eteen työskentely tulee vaatimaan meiltä jokaiselta ajattelumallien uudistamista, uuden oppimista ja omaksumista, rohkeutta sekä sitkeyttä muutosten vyöryssä. Uudistumisen keskellä on kovin helppoa jäädä kuuntelemaan kujeilevasti korviin kantautuvan muutosvastarinnan (https://areena.yle.fi/1-3701430) liverrystä ja jämähtää jurnuttaen nykyiseen olotilaan. Tämä vieraslaji on syytä häätää muualle visertämään ja keskittyä avoimin mielin pohtimaan, kuinka voimme palvella asiakkaitamme entistä monipuolisemmin uudistamalla toimintatapojamme.

Strategia-guru Jari Sarasvuo on kiteyttänyt mielestäni hyvin strategian ja toimintasuunnitelman välisen riippuvuussuhteen:Strategia ilman toimintasuunnitelmaa on pisin mahdollinen tie voittoon, jos sellaista tulee lainkaan. Toimintasuunnitelma taas ilman strategiaa on vain metelöintä ennen vääjäämätöntä tappiota”. Arkipäivän toiminnassa tämä tarkoittaa yksiselitteisten, strategiaan pohjautuvien tavoitteiden asettamista jokaiselle meistä, näiden saavuttamisen mittaamista sekä muokkaamista tilanteiden muuttuessa. Tämä tulee vaatimaan laadukasta muutosjohtajuutta ja suunnitelmallisuutta muutoksen läpivientiin. Ilman näitä toimia, muutosvastarinta tulee tekemään lujan pesän konttorin nurkkaan jatkaen soidinlaulujaan yhä kovemmalla lauluäänellä, ja organisaatiomme kipeästi tarvitsema muutos tipahtaa strategia-rännin reunan yli tavoittamattomiin.

ProAgrialla on selkeä strateginen kilpailuetu kilpailijoihimme nähden: Suomen parhaat neuvonta-alan monitoimiosaajat ja alan laajin asiakasverkosto. Me proagrialaiset pidämme yhdessä huolta strategian liukkaasta liikkeestä rännissä kohti tulevaisuudessa odottavaa maalia (=elinvoimaisen maaseudun varmistaminen) huolehtimalla laadukkaasta johtamisesta, osaamisemme päivittämisestä, muutosvalmiutemme ylläpitämisestä sekä palvelemalla asiakkaita joka päivä koko osaamisellamme hyvässä yhteistyössä kollegojen kanssa. Näin toimien voimme uudistaa organisaatiokulttuurimme ja varmistaa valoisamman tulevaisuuden sekä ProAgrialle että asiakkaillemme!

Harri Mäkivuokko, toimitusjohtaja, ProAgria Keskusten Liitto