Ruokajärjestelmämme murros haastaa

2 min lukuaika

Kasvun keskellä

Huoltovarmuutemme on testissä nyt kolmestakin syystä, joista jokainen jo yksinään testaa kykyämme tuottaa tarvittavat elintarvikkeet suomalaisille. Meillä on sota Euroopassa, meillä on ollut vakava pandemia ja meillä on ilmaston tuomat haasteet. Nämä kaikki ovat nyt samaan aikaan läsnä.

Vesa Nuolioja Pro Agria Oulu

Globaali ruokajärjestelmä on historiansa kovimmassa testissä. Maailma on yhä erilaisimpien kriisien näyttämönä, ja ne heijastuvat ruoan tuottamiseen. Sota Euroopassa, kasvavat ilmaston ääri-ilmiöt – kuivuus ja kasvavat pakolaisvirrat – ovat luoneet pohjan myös inflaatiokehitykselle. Uusimpana haasteena on energian ja kasvinviljelyssä välttämättömien ravinteiden voimakas hinnannousu.

Monissa maissa pohditaan juuri nyt paikallisten ja alueellisten ruokajärjestelmien varmistamista globaalin järjestelmän rinnalla nykyisessä kriisialttiissa maailmassa. On nähtävissä, että nykyinen ruokajärjestelmä ei takaa ruokaturvaa, vaan pikemminkin uhmaa luonnon kantokyvyn rajoja.

Huoltovarmuutemme on testissä nyt kolmestakin syystä, joista jokainen jo yksinään testaa kykyämme tuottaa tarvittavat elintarvikkeet suomalaisille. Meillä on sota Euroopassa, meillä on ollut vakava pandemia ja meillä on ilmaston tuomat haasteet. Nämä kaikki ovat nyt samaan aikaan läsnä.

Huoltovarmuus pohjautuu yhteiskunnan riittävään vaurauteen. Nyt talouteen luo suurta epävarmuutta sekä tuotantopanosten että kulutustavaroiden hintoja nopeasti nostava inflaatio. Maatilojen selviytymiskyky haastetaan jälleen kerran: tuotantopanosten kallistuminen ja energian hinta vievät kannattavuuden pohjaa pois ja tiloja lopettaa. Maatilat optimoivat selviämistään ja siinä ruuan tuottamisen rinnalla voi olla muitakin vaihtoehtoja.

Suunnittelua ja tekemisten päivitystä

Epävarmuuden ajat luovat myös mahdollisuuksia ja moni tila päivittää omaa tekemistään – osa myös investoi ja kasvattaa kykyään tuottaa. Erilaisten laskelmien ja etukäteissuunnittelun merkitys sekä jatkuvan budjetin tarkastelu ovat keinoja pysyä tilanteessa mukana.

ProAgriassa olemme korostaneet tätä nyt erityisesti. Asiantuntijan kanssa asioiden pohdinta voi johtaa ratkaisuihin, joilla päästään eteenpäin nykyisestä tilanteesta. Hyödyntäkää rohkeasti!

Tuotteista saatava hinta markkinoilta ratkaisee viime kädessä. Kuluttajahinnat nousevat jo nähdyllä tavoin voimakkaasti, mutta viljelijän on saatava ruokaketjun alkupäässä kaupan ja jalostavan teollisuuden hintojen nostosta oikeutettu osansa. Jos näin ei tapahdu riittävästi lähiaikoina, uhkana on omavaraisuuden lasku. Oma ruokajärjestelmämme turvaaminen on jokaisen suomalaisen etu nyt ja enenevässä määrin myös tulevaisuudessa.