ProAgria yrittäjän silmin

2 min lukuaika

Kasvun keskellä

Yrittäjä tarvitsee kumppanikseen uusiutumiskykyisen, osaamista voimakkaasti kehittävän ja asiakkaastaan huolta pitävän ProAgrian.

Merja2

ProAgria yrittäjän silmin

Maatalousyrittäjän ammatin raskauden, epävarmuuden ja sitovuuden vastapainoksi yrittäjä tarvitsee helpot, luotettavat ja osaavat kumppanit. Nykypäivän yrittäjät osaavat arvostaa vapaa-aikaansa edeltäjiään enemmän ja he osaavat myös paremmin hinnoitella oman työnsä ja vapaa-aikansa. Talouden reaaliaikainen seuranta on noussut maatiloilla yhä tärkeämmäksi menestystekijäksi. Talous on toki ollut aina tärkeä mutta sen seurannan rooli on korostunut maatalouden kannattavuuden heikennyttyä. Maatalousyrittäjien koulutuksen ja osaamisen tason nousu on luonut uusia vaatimuksia myös asiantuntijoiden ammattitaidolle. On paljon tapauksia, joissa keskinkertainen ei enää riitä, on oltava huippu.

Asiantuntija tulee tilalle, tietää koko maatalousyrityksen tilanteen ja jatkaa siitä, mihin edellinen asiantuntija jäi tai mihin hän itse viimeksi jäi tilalle palvelua tehdessään joko etänä tai paikan päällä. Mitä tämä vaatii? No ainakin sen, että maatalousyrittäjä on tilannut palvelut ProAgrialta ja tilalle palveluja suorittaneet asiantuntijat ovat kirjanneet asiakasmuistioon tehdyt havainnot ja palvelut. Helppoa ja vaivatonta! Tämän täytyy olla tätä päivää!

Miksi hän olisi juuri ProAgrialta tilannut haluamansa palvelun? Siksi, että se on osoittautunut luotettavaksi, laajan asiantuntemuksen omaavaksi ja osaavaksi kumppaniksi ja palvelun ostaminen on helppoa. Myös se, että viljelijä saa haluamansa palvelun haluamansa asiantuntijan tekemänä on vaikuttanut asiaan. Usein ProAgrian tekemät palvelut ovat vahvasti henkilöityneitä. Tilalle on siis tärkeää, että joku tietty asiantuntija tekee palvelun. Tilalla on saattanut muodostua luottamussuhde tähän asiantuntijaan useamman vuoden aikana tai sitten henkilökemiat ovat toimineet heti alusta alkaen.

Mikäli palvelu henkilöityy ja asiakkaille henkilökemia on tärkeää voi olla ProAgrialle myös melkoinen kompastuskivi. Miten hoidetaan tilanne, jossa henkilökemia ei toimikaan tai asiantuntija vaihtuu? Onko yleisesti käytössä yhteydenotto tiloihin, jossa kysytään esimerkiksi rutiinisti täyttääkö asiantuntija vaatimustasonne? Entäs tilanne, jossa jossakin muualla päin Suomea oleva yrittäjä on saanut vahvan suosituksen kauempana olevasta asiantuntijasta tutulta viljelijältä? Vahvasti alueellisesti profiloitunut ProAgria tuntee oman alueensa ominaispiirteet, tarpeet ja sidosryhmät ja pystyy vaikuttamaan alueen viljelijöiden arkeen maakunnan kokoisella alueella. Miten toimitaan silloin, kun asiantuntijoiden on liikuttava keskusten rajojen yli, rajallisen asiantuntijajoukon jäsen onkin pois pelistä ja tarvitaan korvaavaa, osaamiseltaan saman tasoista henkilöä tai oman keskuksen osaaminen ei riitäkään? Alueilla vähenevä maatalousyrittäjäjoukko ei ehkä enää riitäkään asiakaskunnaksi, sillä rautaisen ammattitaidon ylläpitäminen vaatii osaamisen päivittämistä ja terävöittämistä sekä eri tiloilla tehtyjen palveluiden myötä edelleen kehittymistä.

Yrittäjä tarvitsee kumppanikseen uusiutumiskykyisen, osaamista voimakkaasti kehittävän ja asiakkaastaan huolta pitävän ProAgrian, joka on valmis yhdessä kumppaniensa kanssa vaikuttamaan yhteiskuntaamme siten, että maatalousyrittäjillä on elantonsa ansaintamahdollisuus myös tulevaisuudessa.

Merja Keisala