Miten suunnittelen tulevaa kasvukautta?

2 min lukuaika

Kasvun keskellä

Kasvukauden suunnitteluun ja tulokseen vaikuttavat monet tekijät. Perinteisesti kasvukauden säätilat, tukipolitiikka sekä viljamarkkinatilanne ovat sanelleet sen, miten kannattava satovuosi on ollut.

Ari Toivonen2024

Viime vuosina nopeasti muuttunut maailmantilanne on korostanut varautumisen merkitystä. Tuotantokustannusten nopeat vaihtelut ovat tuoneet uusia kannattavuushaasteita. Muun muassa lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden ja energian kallistuminen sekä saatavuuteen liittyvät haasteet ovat nousseet merkittäviksi tekijöiksi. Onkin tärkeää varmistaa, miten toiminta, hankinnat ja varastointi kannattaa suunnitella, jotta pärjätään myös erilaisissa häiriötilanteissa.

Tuotannon suunnittelun ja talouden välisen yhtälön merkitys kasvaa. Edellisen kauden tilinpäätöksen ja tuloksen analyysi antaa hyvän lähtökohdan tulevan kauden suunnittelulle. Paras tulos saavutetaan silloin, kun löydetään tasapaino markkinahinnan, tuotantokustannusten, CAP-tukien sekä sadon määrän ja laadun välillä. Tässä yhtälössä sadon markkina-arvolla ja tuotantokustannuksilla on yhä suurempi merkitys.

Maatalousalaan vaikuttavat yhä enemmän myös ilmastonmuutos sekä kasvintuotannon vastuullisuus, jotka kiinnostavat niin kuluttajia, kauppaa kuin jalostavaa teollisuuttakin. ProAgrian näkökulmasta kasvintuotannon vastuullisuus tarkoittaa sitä, että kasvintuotanto on kestävällä pohjalla. Kestävyys tarkoittaa tällöin tuottajan talouden varmistamista, pellon tuotantokyvyn parantamista, järkevää tuotantopanosten käyttöä, hiiltä sitovia viljelymenetelmiä ja -kiertoa sekä luonnon monimuotoisuuden vaalimista.

Palkokasveilla kysyntää

Viljan tulevaa markkinatilannetta ja kysyntää voidaan arvioida Luken ja Vilja-alan yhteistyöryhmän julkaiseman viljataseen avulla. Vuoden 2023 arvio yhteenlasketusta varasto- ja tuotantomäärästä kertoo sen, että viime satokauden jälkeen vehnän, kauran ja rukiin osalta tuotanto on ollut suurempaa kuin kotimaan tarve. Ohran tarjonta on sen sijaan ollut lähellä kysyntää. Myös pääosin kotieläinten ruokinnassa käytetyn ruisvehnän osuus on kasvamassa. Ruisvehnän viljely on lisääntynyt, koska sen satopotentiaali on varsin hyvä.

Viime vuosina syyskylvöiset viljat näyttävät menestyneen hyvin, tosin märät syksyt ovat vaikeuttaneet uusia syyskylvöjä. Tarvetta näyttää olevan palkokasvien tuotannon lisäämiselle, jo eläinten ruokinnassakin tarvittavan valkuaisen turvaamiseksi sekä myös peltojen viherlannoitustarpeisiin. Myös elintarviketeollisuuden raaka-ainekysyntä on kasvussa.

Palveluidemme lähtökohtana on löytää asiakasyrityksillemme se paras toimenpidekokonaisuus. Yhdessä asiantuntijoidemme osaamisen avulla edellä mainitut tekijät voidaan tasapainottaa siten, että satokauden tulos voidaan optimoida ja samalla myös vähentää riskien määrää. Olemme apunasi - olethan matalalla kynnyksellä yhteydessä!