Miten johdamme tiedolla - näkymä alustatalouteen

2 min lukuaika

Kasvun keskellä

Tiedolla johtaminen perustuu dataan ja onnistunut tiedolla johtaminen vaatii osaamista tilalliselta hyödyntää dataa omassa johtamisessaan.

Markkubrummerblogikuvaproagriasivut

Näkymä alustatalouteen – miten johdamme tiedolla

Bisnes+ on digitaalinen palvelualusta. Alustalla tarkoitetaan dynaamista, monen osapuolen vuorovaikutteisuuteen perustuvaa monisuuntaista sovellusta. Digitaalisella alustalla tarjottavat sovellukset ovat sähköisiä palveluita, joita käytetään tietokoneella ja älylaitteilla. Alusta toimii kuten tori, jossa myyjät ja ostajat kohtaavat. Valikoima on monipuolinen ja ostajalle on tarjolla vaihtoehtoja. Myyjät kilpailevat tuotteidensa ominaisuuksilla, laadulla ja hinnoilla.

Tunnettuja alustapalveluita ovat Airbnb ja Uber. Airbnb välittää yksityisten henkilöiden omistamia huoneistoja vuokrattavaksi palvelualustallaan. Uber on maailmanlaajuista taksipalveluja tarjoava yritys. Se kehittää, markkinoi ja ylläpitää Uber-nimistä mobiilisovellusta ja palvelualustaa palvelunsa osana. Sovelluksen tarkoituksena on mahdollistaa helppo taksin tilaaminen matkapuhelimella.

Bisnes+ on olemassa, koska maataloustoimialalla tarvitaan oma digitaalinen palvelualusta. Rakennamme palvelualustaa maatilayrittäjille tilajohtamisen tarpeita varten. Bisnes+:n alustalla keskitymme tarjoamaan digitaalisia, dataa hyödyntäviä, sovelluksia.

Data ohjaa taloutta. Tilajohtaminen on tiedolla johtamista. Tiedolla johtaminen perustuu dataan ja onnistunut tiedolla johtaminen vaatii osaamista tilalliselta hyödyntää dataa omassa johtamisessaan. Menestyksellinen tilajohtaminen edellyttää, että oikeiden päätöksien tekemiseksi maatilayrittäjällä on käytössään tarvittava tieto, joka on merkityksellistä, ajantasaista ja laadukasta.

Rakennamme alustamaamme ketterästi vaiheittain. Lanseeraamme noin kolmen kuukauden välein uuden julkaisun Bisnes+ palvelualustasta. Ensimmäisen julkaisumme oli toukokuussa 2020, toinen syyskuussa ja kolmas julkaisu on joulukuussa. Lisäämme ja täydennämme jokaisessa versiossa palvelualustamme ominaisuuksia. Tavoitteemme on, että jokaisen julkaisumme jälkeen maatilayrittäjät pitävät Bisnes+:n parempana ja monipuolisempana tilajohtamisen työkaluna.

Ensimmäisessä versiossa tarjosimme sähköisiä työkaluja tilajohtamiseen. Toukokuun versiosta löytyivät monien hyvien palveluiden joukosta sähköinen maatalouskalenteri ja pilvipalvelu Dokumenttipankki dokumenttien tallentamiseen, jotta kaikki tilajohtamisessa tarvittavat ovat tietoturvallisessa tallessa ja löytyvät yhdestä paikasta.

Syyskuun versiossa toimme palvelualustalle kumppanipalvelumme. Tarjoamme maataloustoimialan johtavien yrityksien toimittamia sisältöjä tilajohtamisessa tarvittavan osaamisen kehittämiseksi. Tietoa ja oppia - osiossa on artikkeleita, podcasteja ja videoita eri aihealueista. Kumppaniemme omiin palveluihin on liikkua suoraan Bisnes+:sta suorien linkkien kautta.

Uusia palveluita ovat Tilan tiedot, johon on koottu tilan keskeiset tunnusluvut ja Kasvintuotannon tuottoarviosovellus, jolla kasvitilallisen on kätevää laskea liikevaihtoennusteita.

Joulukuun versiossa keskitymme tilajohtamisen mittareihin. Uudistamme nykyisen Bisnes+:n Mittarit- ja tulokset -osion. Tarjoamme uusia mittareita neljään mittarikategoriaan; johtaminen, talous, nauta ja karja. Mittarivalikoima täydentyy uusilla, monipuolisimmilla mittareilla. Uusina mittarikategorioina julkistamme talouden ja johtamisen mittarit. Nauta- ja kasvi-mittareihin lisäämme uusia, maatilayrittäjien toivomia ominaisuuksia.

Ensi vuonna jatkamme edelleen palvelualustamme kehittämistä rikastaen palvelutarjontaamme uusilla digitaalisilla sovelluksilla. Bisnes+:n tavoitteena on palvella kaikki suomalaisia maatilayrittäjiä, joilla on y-tunnus. Haluamme olla maatilayrittäjälle alustapalvelu, jonka käyttäminen tuottaa oikeasti hyötyjä.

Päätöksenteossa ja tilajohtamisessa tarvittavat tiedot ovat oikein, helposti ja ymmärrettävästi tarjolla. Data on laadukasta ja luotettavaa. Tiedon etsiminen on tehokasta palvelualustalta, koska tarvittava tieto on keskitetysti saatavilla. Bisnes+ palvelut ovat käytettävissä maksuttomasti Minun Maatilani -tunnuksilla.

Markku Brummer
toimitusjohtaja
Bisnes+ Oy