Minustako ilmastoyrittäjä?

2 min lukuaika

Kasvun keskellä

Minustako ilmastoyrittäjä? Mitä se tarkoittaa, mitä se vaatii? Nämä kysymykset ovat nousseet yhä useamman viljelijän mieleen, kun puhutaan e

Biocode pentti merilainen 2018

Minustako ilmastoyrittäjä? Mitä se tarkoittaa, mitä se vaatii? Nämä kysymykset ovat nousseet yhä useamman viljelijän mieleen, kun puhutaan erilaisista uusista lähestymistavoista vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Puhutaan myös hiiliviljelystä, jossa viljelijä kiinnittää erityistä huomioita viljelytapoihin tavoitteenaan sitoa mahdollisimman paljon hiiltä maaperään. Yhtä kaikki, nämä kaksi termiä korostavat sitä, että viljelytoimenpiteillä voidaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Lähtökohtana hyvä maanviljelystapa

Olipa kyse sitten ilmastoyrittäjyydestä tai hiiliviljelystä, molemmissa lähtökohtana on hyvä maanviljelystapa ja hiilen sidonta maaperään. Kiinnittämällä huomiota peltojen perusasioiden kuntoon laittamiseen päästään myös hiiliasiassa eteenpäin. Vielä ei täysin tiedetä, miten hiili parhaiten sitoutuu maaperään, kuinka pitkäksi aikaa se sitoutuu ja miten hiilen vapautumista maaperästä voitaisiin vähentää. Vaalimalla maan hyvää kasvukuntoa voidaan tehdä kuitenkin tärkeää ilmastotyötä samalla kun parhaillaan käynnissä olevat tutkimushankkeet selvittävät näitä asioita.

Maatilojen välillä on eroja siinä, kuinka tehokkaasti ne toimenpiteillään hillitsevät ilmastonmuutosta. Siksi on oleellista, että viljelijöillä on keinoja saada selville oman tilan nykytilanne. Toisin sanoen faktatietoa siitä, mikä on tilanne hiilidioksidipäästöjen ja hiilensidonnan suhteen. Tieto antaa viljelijälle mahdollisuuksia lisätä hiilensidontaa. Viljelijöistä voisi tulla hiilensitojia ja he saisivat osan ansainnastaan ilmastoyrittäjinä. Samalla voidaan hillitä ilmastonmuutosta ja tuoda yrittäjille parempaa kannattavuutta.

Työväline laskentaan

Biocode tarjoaa työvälinettä toiminnan ympäristövaikutusten laskentaan. Alustavien kokeilujen perusteella kehitteillä olevalla laskentatyökalulla voidaan selvittää niin hiilidioksidipäästöt kuin hiilensidonta. Hiilipäästöjen ja -sidonnan laskenta tarkentuu jatkuvasti laskentamallien kehittyessä. Jatkossa tämä luo mahdollisuuksia ilmastoyrittäjyydelle, jossa hiilensitominen ja sen varastointi voidaan muuttaa euroiksi. Vaihdanta tapahtuisi niin sanotussa hiilipörssissä. Tämä olisi kiinnostava uusi mahdollisuus, jossa hiilensidontaa tekevät voisivat saada korvauksen tekemästään arvokkaasta työstä. Tämä hiilipörssiajattelu on yhtä lailla mahdollisuus myös metsänomistajalle.

Kirjoittaja
Pentti Meriläinen
Biocode Oy