Jos haluat laaja-alaisen asiantuntijatiimin tukemaan toimintaasi, olet oikeassa osoitteessa!

1 min lukuaika

Kasvun keskellä

Sloganimme on ollut jo useita vuosia #onnistummeyhdessä.

Img 20200302 131811 1

Proagrialainen toimintatapa on tarjota saman katon alta maatilayrittäjän tarvitsemat palvelut. Muodostamme asiantuntijatiimin asiakkaan ympärille. Tiimin kokoonpano vaihtelee tilan tarpeiden mukaan. Osa asiantuntijoista tekee ns. vuotuispalveluita ja on säännöllisesti asiakkaan kanssa tekemisissä, osa taas on mukana vain tietyn vaiheen asiakkaan toiminnassa. Esimerkiksi rakennusinvestointi tai toimintamuodon muutos ovat esimerkkejä tällaisista tapauksista. Nykypäivänä maatiloilla on lukuisia kumppaneja ja ProAgrian slogan, Onnistumme yhdessä, varmistaa näissäkin tapauksissa saumattoman yhteistoiminnan muidenkin organisaatioiden asiantuntijoiden kanssa oli kyseessä sitten meijeri tai vaikka ELY-keskus.

Sloganimme on ollut jo useita vuosia #onnistummeyhdessä. Se kertoo nimenomaan juuri ProAgrian tavasta toimia. Tätä yhteen hiileen puhaltamista tarvitsee koko toimiala.

ProAgria keskukset muodostavat noin 650 henkilön asiantuntijaverkoston. Osaamista meillä on laidasta laitaan. Olemme saaneet onnistuneita esimerkkejä siitä, kuinka pystymme hyödyntämään tätä verkostoa asiakkaidemme palvelussa koko maassa. Keskusten maakunnalliset rajat ovat nykypäivänä hyvin matalat ja valtakunnalliset asiantuntijat liikkuvat sujuvasti koko maassa. Samoin paikallisten keskusten henkilöstö muodostaa asiantuntijaverkoston, jossa on vahva paikallistuntemus ja kattavasti osaamista laidasta laitaan.

Kokoavana ajatuksena toimintatavassamme on asiakashyöty ja liiketoiminnassaan onnistunut asiakas. Asiantuntijatiimi varmistaa sen, että asiakas saa ne palvelut, jotka hän tarvitsee ja jokaisessa vaiheessa mukana ovat oikeiden alojen asiantuntijat.

Onnistutaan yhdessä!

Henri Honkala

toimitusjohtaja

ProAgria Etelä-Pohjanmaa