Isojen laivojen vauhti kiihtyy muutoksen onnistuessa

3 min lukuaika

Kasvun keskellä

Kun yhteinen ymmärrys tavoitteesta ja keinoista sinne pääsemisessä on selvä, jokaisen on helppo tehdä ratkaisuja samaa maalia kohti.

Katri kostamo blogi

Olemme viime vuoden alusta alkaen tehneet ProAgria Itä-Suomessakin yhteistä strategiaa tähdäten vuoteen 2025. Strategiaa on työstetty samaan aikaan valtakunnallisesti eri foorumeilla ja meidän johtajien ja hallitusten puheenjohtajien johdolla alueilla henkilöstön ja hallinnon kanssa. Tavoitteenamme on ollut koko hallinnon ja henkilöstön osaamisen ja näkemyksen hyödyntäminen strategian laatimisessa, jotta hiljaiset signaalit tulevaisuudesta, jotka ovat jo nähtävissä nousevat keskusteluun ja tulevat toiminnassa ja tavoitteissa aidosti huomioiduksi.

Olemme ProAgrioissa strategisen johtamisen näkökulmasta poikkeuksellisen hyvässä asemassa, koska asiakkaamme omistavat meidät jäsenyyden kautta. Tämä tuo toimintaamme syvän arvopohjan ja muutoksiin merkityksen koko henkilöstölle. Samalla asiakkaat sitoutuvat aidosti toimintamme kehittämiseen. Tämä auttaa strategian onnistumisessa ja muutosten tekemisessä. Asiakasohjautuvuus tuo voimaa muutoksen tekoon koko henkilöstön kanssa.
Asiantuntijoidemme toimintaa ja tavoitteita on aina ohjannut luontaisesti asiakkaiden tarpeet. Henkilöstön näkökulmien monipuolisuus varmistaa kaikkien asiakasryhmien näkökulmien huomioimisen, jolloin tasapaino on helppo löytää keskustelujen kautta etenemisen päämäärälle ja vauhdille. On tärkeää, että huomioimme asiakaskuntamme erilaisuuden; meidän tulee pystyä palvelemaan edelläkävijä asiakkaitamme hyödyntäen viimeisimpiä datan käsittelyn ja johtamisen menetelmiä ja samalla oltava helposti saavutettavia lähellä kasvoilla asiakkaitamme palvellen. Kaikki jäsenet ja asiakkaat on meille arvokkaita ja haluamme olla mukana kehittämässä asiakkaidemme toimintaa ja kulkea rinnalla, kun halu ja sitoutuminen yhteistyöhön on olemassa.

Tulevaisuuden tavoitteiden maalaaminen on usein strategiatyössä pidetyin osuus, mutta vasta strategiadiojen ja sloganien valmistuessa alkaa todellinen työ muutosten tekemiseksi. Harvoinhan strategiaan kirjataan toiminnan ennallaan pitäminen keskeisimmäksi tavoitteeksi.
On tärkeää luoda suuriin dioihin kirjattuihin tavoitteisiin omasta alueen lähtötilanteesta vuosittaiset portaat, jotka varmistavat maaliin pääsemiseen. Näille vuosittaisille tavoitteille tarvitaan vielä kuukausi/vuosineljänneskohtainen toimenpidesuunnitelma. Kun tätä työtä on vuosi kuljettu tiiviisti henkilöstön kanssa muutosta tehden, on aika kysyä hallinnolta, onko muutos näkynyt mitenkään heille - asiakkaille asti. Jos ei, on jotain tekemisessä muutettava, tehostettava, parannettava. Samalla on hyvä tarkistaa seuraavan vuoden askelmerkit.
On todella kannustavaa, kun huomaa muutoksen etenevän ja henkilöstön, johtoryhmän ja hallinnon viestivän samoina asioista, joissa on jo edetty tai jopa onnistuttu. Samalla seuraavat askeleet rupeavat hahmottumaan entistä selkeämmin yhdessä koko porukalla eri foorumeissa keskustellen. Koko henkilöstön usko ja luottamus muutosten onnistumiseen nousee tuloksia nähtäessä ja se taas innostaa seuraaviin tavoitteisiin tarttumisessa ja muutosvauhti kiihtyy. Onnistumme yhdessä kasvaa yhdessä innostumiseen!

Olennaista tavoitteita laatiessa on pitää akuutti työlista lyhyenä. Sinne tulee pian tilaa uusille asioille, kun asioita saadaan valmiiksi. Keskeistä on myös, että nämä tavoitteet ohjaavat päätöksentekoa ei vain joskus vaan tavoitteet tulee olla mielessä kaikkia ratkaisuja tehdessä. Muutoin maali tavoitteissa voi jäädä saavuttamatta. On myös tärkeää puhua auki taustoja päätösten perusteluissa ääneen, jotta koko organisaation ymmärrys ja osaaminen muutoksesta kasvaa päätös ja linjaus kerrallaan. Kun yhteinen ymmärrys tavoitteesta ja keinoista sinne pääsemisessä selkiytyy, on jokaisen helppo arjessaan tehdä ratkaisuja samaa maalia kohti.

Kun yli sata ihmistä ottaa askeleita täysin samaan suuntaan muutosvauhti kiihtyy ja seuraavat askeleet muutoksessa tulevat luonnostaan ja ennenkuin huomaakaan on isokin laiva vauhdissa kohti tyyntä ulappaa tai uusia seikkailuja, mikä nyt milloinkin on yhteiseksi maaliksi asetettu.

Ja tällaisen porukan matkoilla on kaikilla yleensä melko hauskaa.

Katri Kostamo
toimitusjohtaja
ProAgria Itä-Suomi