Hiilineutraaliin maatalouteen ilman tuotannonrajoituksia

2 min lukuaika

Kasvun keskellä

Miten selviää ihminen ilmastonmuutoksessa, sen aika näyttää.

Hyvin hoidettu pelto, hyvät keskisadot ja korkeat tuotokset sitovat ravinteita ja hiiltä erinomaisesti, toteaa Vesa Nuolioja ProAgria Oulun toimitusjohtaja.

Valtaosa maapallon päästöistä tulee fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Niiden avulla olemme jo yli vuosisadan kiihdyttäneet talouskasvuamme. Tämä hyvin pieni ajanjakso, silmänräpäys, planeettamme Miten selviää ihminen tässä – sen aika näyttää.aikajanalla on johtamassa muutoksiin ekosysteemissämme. Planeettamme hakee uutta tasapainoa seuraavina satoina, ehkä tuhansina vuosina. Miten selviää ihminen tässä, sen aika näyttää.

Paljon on tehtävissä. Sopeutuminen muutoksiin on tietysti yksi eteemme tuleva asia. Mitä paremmin sopeudumme, sitä paremmin asiat etenevät ja ikään kuin normalisoituvat. Alkutuotantosektorin eli maa- ja metsätalouden parissa työskentelevillä on paljon ratkaisun avaimia ilmastonmuutoksen hillintään, toisin sanoen hiilensidontaan.

Ilmastoviisasta viljelyä. Hyvin hoidettu pelto, hyvät keskisadot ja korkeat tuotokset sitovat ravinteita ja hiiltä erinomaisesti. Tämä myös korreloi hyvän taloudellisen tuloksen kanssa. Nykyinen hehtaarien kautta maksettava tuki ei välttämättä ole edistänyt näitä tavoitteita EU:n maatalouspolitiikassa.

Jatkossa tulee tavoitteena olla hiilensidontaan kannustavat järjestelmät ja hiilensidonnan kauppa alkutuotannossa. Maatalouden ympäristökorvausjärjestelmissä pitää näkyä näitä elementtejä. Viljelijät varmasti osaavat oman hommansa hiilensidonnassa, kun vain viranomaiset ja lainsäätäjät hahmottavat omansa ja tekevät oikeansuuntaisia toimia.

Tutkimustietoa paniikin sijaan. Turvemaat ja niiden hiilensidontatoimet tarvitsevat lisää pitkäkestoista tutkimusta. Nopeita paniikkinappulan painalluksia turvemaiden viljelyn kieltämiseksi on vältettävä. Kannustavilla ja motivoivilla toimilla viljelijät kyllä tekevät parhaansa ja hoitavat osansa. Ei voi olla niin, että ne, jotka hakevat ratkaisuja hiilensidontaan, ovat syytettyjen penkillä. Viime kädessä ekosysteemitasolla alkutuotanto on iso ratkaisu hiiltä sidottaessa ja siellä ollaan kantamassa tätä vastuuta vahvasti – nyt ja tulevaisuudessa. ProAgria on toimittanut yhdessä kumppaneidensa kanssa Ilmastoviisas maatilayritys -kirjan, joka antaa avaimet hyviin toimiin hiilensidonnassa. Se antaa myös kunnon perustan ymmärtää ekosysteemimme toimintaa. Antoisia lukuhetkiä kaikille, jotka haluavat ymmärtää ilmastonmuutosta, hiilen kiertoa ja mistä viime kädessä on kysymys perustasolla – maissa ja metsissä.

Vesa Nuolioja
johtaja
ProAgria Oulu