Digitaalisuus on tätä päivää

2 min lukuaika

Kasvun keskellä

Teknologia mahdollistaa miltei uskomattomia asioita jopa informaatioähkyyn saakka

Jussijuholablogikuvainsta

Digitalisaatio – tuo sanahirviö, joka tuntuu olevan läsnä mediassa jatkuvasti. Tätäkin kirjoittaessa olen työskennellyt kotoa käsin maaliskuun puolivälistä lähtien ja ihmisten tapaaminen on vaihtunut etäkokouksiin päivästä toiseen. Sosiaaliset kontaktit rajoitettiin koronakeväänä minimiin, mutta palvelutason olemme halunneet säilyttää silti. Tämä on haastanut meidätkin ProAgrialla innovoimaan uusia tapoja asiakaspalveluun, kun emme voi fyysisesti tavata. Tätähän digitaalisuus parhaimmillaan onkin, uusia tapoja tuottaa se vanha tuttu palvelu. Se on myös asioiden tekemistä aivan uudella tavalla ja uusien palveluiden kehittämistä.

Monen asiantuntijapalvelun taustalla on tieto, näin se on ProAgriallakin. Ilman tietoa emme mekään kykenisi palveluitamme tuottamaan. Tietoa kertyy nykyään kaikkialta, maataloudessa tietoa tuottavat koneet ja laitteet, tietoa tuottavat myös eri sidosryhmät, joiden kanssa maatilayrityksessä ollaan jatkuvasti tekemisissä. Tiedon avulla kyetään tuottamaan jatkuvasti monipuolisempia palveluita, mutta valitettavasti tämä tarkoittaa käyttäjän kannalta jatkuvasti uutta opeteltavaa, jos halutaan pysyä kehityksen ”aallonharjalla”. Maatilayrityksen johtamisen tueksi on jo tänäkin päivänä tarjolla lukuisia erilaisia mittareita ja graafeja, joiden pohjalta tuotantoa suunnitella. Parhaimmillaan kyetään jopa ennakoimaan tulevaakin tuotannon osalta ja sitä kautta suuntaamaan toimenpiteitä oikea-aikaisemmin ja entistä tarkemmin tuotoksen tai sadon maksimoimiseksi.

Tämän myötä tullaan kuitenkin myös tuohon aiemmin mainitsemaani haasteeseen, kaikenlaista palvelua on tarjolla mutta kaiken käyttö vaatii opettelua. Opettelu taas vaatii aikaa, jota maatilayrityksen johtajalla ei liiemmälti ole. Onneksi viime aikoina ohjelmistokehityksessä on korostunut käyttöliittymäsuunnittelun merkitys. Tämä on omiaan helpottamaan käyttöönottoa, kun merkittävä osa kehityspanoksesta laitetaan sen miettimiseen miten kyseinen palvelu olisi mahdollisimman intuitiivinen käyttää. Tämä yksistään ei kuitenkaan riitä, on myös pystyttävä soveltamaan palveluiden tuottama informaatio käytäntöön ja päätettävä mitkä ovat keskeisimmät mittarit, jolla haluan yritystäni johtaa. Tässä myös me haluamme olla tukena, näemme sen myös meidän tehtäväksemme asiantuntijoina auttaa ja sparrata yrittäjää yrityksen päivittäisessä johtamisessa ja sopivien mittareiden valinnassa kuten myös tulevaisuuden suunnittelussa. Tehtävämme on myös osoittaa sähköisten palveluiden käyttöönotolla saatavat hyödyt ja mitä kaikella järjestelmiin kertyvällä tiedolla pystytään tuottamaan. Tämän eteen teemme jatkuvasti töitä.

Monessakin mielessä digitaalisuus on siis jo tätä päivää, teknologia mahdollistaa miltei uskomattomia asioita jopa informaatioähkyyn saakka. Pelkkä tieto ei kuitenkaan itsessään vielä tuo autuutta, on myös osattava soveltaa saatavilla olevaa tietoa ja valita kaikesta saatavilla olevasta tiedosta se, joka on oman yritykseni kannalta relevanteinta. Tämä on myös se, missä haluamme olla asiakkaamme tukena.

Näillä sanoilla kesää ja hiljalleen normaaliin palaavaa yhteiskuntaa kohti. On vaikea sanoa mitä kaikkea seuraa koronan jälkeen, mutta digitaalisuus on tullut jäädäkseen!

Jussi Juhola, tietohallintojohtaja

ProAgria Keskusten Liitto