Biohiiltä ojavesien puhdistukseen ja peltomaiden maanparannukseen

2 min lukuaika

Kasvun keskellä

Biohiili on noussut keskusteluun maanparannusaineena, mutta sillä on potentiaalia myös vesiensuojelussa.

Timo junnila j620x360

Biohiili on noussut keskusteluun maanparannusaineena, mutta sillä on potentiaalia myös vesiensuojelussa. Huokoisena materiaalina biohiili imee itseensä runsaasti vettä, ravinteita, raskasmetalleja ja muita epäpuhtauksia. Yhdessä grammassa biohiiltä on satoja neliömetrejä pinta-alaa, mikä mahdollistaa suuren mikrobimäärän tekemään hajotustyötä pinnallaan. Biohiilen käyttö pellolla voi avata monenlaisia hyötyjä esim. se sitoo itseensä tehokkaasti vettä sateella ja vapauttaa sitä kasvien käyttöön kuivina aikoina.

Parhaillaan on käynnissä useita kokeiluhankkeita, jossa biohiiltä testataan kaupunkien hulevesien puhdistamiseen. Viime syksynä rakennettiin Suomen ensimmäinen peltojen salaojavesien puhdistamista testaava biosuodattamo Sirppujoelle osana Ympäristöministeriön rahoittamaa hanketta. Hanketta toteuttavat Turun ammattikorkeakoulu ja ProAgria Länsi-Suomi.

Biosuodattamossa on kerroksittain biohiiltä ja puuhaketta. Ojavedet ohjataan pumpuilla sen yläosaan. Jotta biohiilen vaikuttavuutta voidaan arvioida, on suodattamo rakennettu kahteen osaan. Toisessa on pelkästään koivuhaketta, toisessa on hakkeen lisäksi noin 30 % biohiiltä. Ensimmäisiä tuloksia saadaan myöhemmin syksyllä.

Suodattamo vie vain vähän tilaa

Biosuodattamon etuna on pieni tilantarve. Reilun metrin syvyyteen kaivettua suodattamoa tarvitaan noin 14 neliötä yhden hehtaarien ojavesien käsittelyä kohden. Tämä on tärkeä ominaisuus alueilla, joissa ei ole sopivia paikkoja kosteikkojen rakentamiseen. Mallia Sirppujoen puhdistamoon haettiin USA:sta, jossa biosuodattamo rakennetaan usein kokonaan maan alle ja sen päällä viljellään.

Biohiiltä voidaan käyttää myös pelloilla parantamaan maan viljavuutta ja rakennetta. Mielenkiintoinen mahdollisuus on pienpuun hajautettu valmistus biohiileksi. Mikäli esim. pellonreunojen raivauspuut voitaisiin paikan päällä pyrolysoida eli valmistaa biohiileksi, niin se avaisi isoja mahdollisuuksia. Nykyisin biohiilen saatavuus ja hinta rajoittavat sen käyttöä.

Hallitusohjelmassa on maininta biohiilen käytön edistämisestä. Toivottavasti vesiensuojelun isojen panostusten, kipsin käyttö peltolevitykseen ja rakennekalkin sekä kuitujen testauksen, lisäksi löytyy mahdollisuuksia biohiilen käytön testaamiseen ojavesien suodattamiseen, peltolevitykseen sekä ennen kaikkea hajautettuun valmistukseen.

Timo Junnila, toimitusjohtaja, ProAgria Länsi-Suomi

Katso video biohiilipuhdistamon rakentamisesta ja

Lue lisää Timo Junnilan kertomasta hankkeesta