Työnantajan vastuullisuus näkyy työntekijän arvostuksena

3 min lukuaika

Johtotehtävissä

Vuoropuhelu työnantajan ja -tekijän välillä on etu kummallekin ja kuuluu olennaisena osana vastuulliseen henkilöstöjohtamiseen.

Blogi henkilostojohtaminen

Vuoropuhelu työnantajan ja -tekijän välillä on etu kummallekin ja kuuluu olennaisena osana vastuulliseen henkilöstöjohtamiseen.

Millä motivoida työntekijää?

Ihminen motivoituu erilaisilla tavoilla sekä tilannesidonnaisesti että pidemmän aikavälin päämäärillä. Yksilön hyvinvointiin vaikuttavat tulevaisuuden mahdollisuuksien näkeminen sekä menneisyyden ymmärtäminen. Oma arvopohja ja itselle tärkeiden päämäärien näkeminen työssä parantaa viihtyvyyttä ja vahvistaa työssä pysyvyyttä. Työhön kuuluvia päämääriä voivat olla esimerkiksi tietyn osaamisen saavuttaminen tai isomman yhteisen projektin loppuun saattaminen. Tunteet auttavat saavuttamaan tavoitteita, koska ne suuntaavat tarkkaavaisuuttamme tärkeisiin kohteisiin ja auttavat tekemään ratkaisuja. Tunnetasolla onnistumisen kokemukset johtavat tuleviin onnistumisiin entistä vahvemmin.

Kepeällä mielellä lomalle

Vastuullisen työnantajan saatellessa alaistaan lomanviettoon, voisi toivotusten joukossa olla kysymys: ”Mitkä asiat täällä pitää olla hoidettuna palattuasi lomalta?” Pyydä työntekijää listaamaan ennen lomaa tärkeät asiat, jotka painavat mieltä lomalle jäädessä. Näin edistät sitoutuneen työntekijän lomalle siirtymistä, ja sinulla on työssä olevien kanssa selkeä tavoite asioiden hoitamisesta.

Osaamisen varmistamiseen löytyy keinoja

Vastuullinen työnantaja huolehtii tulevan työntekijän perehdyttämisestä. Hän pystyy selvittämään tulevan työntekijän osaamisen ja toteuttaa toimenpiteet, jotka vaaditaan osaamisen varmistamiseksi. Työnantaja on kiinnostunut työntekijänsä osaamisen jatkuvasta kehittämisestä. Hän käy aktiivisesti dialogia, jossa työnantajan tarpeet yhdistetään työntekijän toiveisiin. Työntekijä saattaa olla kiinnostunut karjan hedelmällisyydestä, jolloin toimilupakurssin käyminen voisi olla hyvä vaihtoehto. Eläinten käsittelyyn tai eri laitteiden tehokkaaseen käyttöönkin voidaan erikoistua. Nykyaikaisen tilan johtajan ei tarvitse osata kaikkea perusteellisesti itse. Työssä jo pidempään viihtyneen työntekijän osaamista kannattaa ajoittain kartoittaa ja seurata hänen kehitystään vaikkapa vuositasolla. Seurannan avulla saat työstä mielekästä, tuottoisaa ja turvallista – työtä, jota työntekijä tekee tyytyväisenä.

Työtyytyväisyys ja pysyvyys

Milloin olet kysynyt työntekijältäsi, mitä hänelle kuuluu? Tai onko sinulla keinoa kerätä säännöllisesti työntekijältäsi palautetta työhyvinvointiin ja jaksamiseen liittyen? Jos työntekijöitä on useampia, palautteen antaminen nimettömästi onnistuu varmimmin. Jos työyhteisössä on vahva luottamus sekä työntekijöiden että työnantajan välillä, palautetta voidaan kerätä avoimemmin vaikkapa valkotaulua hyväksi käyttäen ja jopa kerran viikossa. Tehtyäsi kyselyn valmistaudu myös reagoimaan sen tuloksiin. Yhteiset keskustelut palautteesta auttavat parantamaan työyhteisöä ja työntekijät tulevat kuulluksi.

Jos joskus täytyy asiat ottaa puheeksi?

Joskus tulee tilanteita, joissa työntekijän ja -antajan tavoitteet ja tekeminen eivät kohtaa. Kyseessä voi olla yksittäinen työtehtävä, työyhteisössä toimiminen tai jokin muu syy. Silloin on hyvä kertoa työntekijälle, että puheeksiottotilanne on nyt käsillä. Asiat sovitaan yksiselitteisesti kirjallisesti paperilla ja siten, että tekemiselle ja muutokselle annetaan yhdessä aikarajat ja vastuut. Molemmat osapuolet vahvistavat asian allekirjoittamalla yhteisen kirjallisen tuotoksen. Tällöin asiaan on helpompi tarvittaessa palata uudestaan.

Henkilöstöjohtamiseen apua ProAgriasta

Jos haluat kehittää oman yrityksesi henkilöstön johtamista ja tarvitset apua, autamme mielellämme. Voimme yhdessä laatia yritykseesi osaamiskartoituksen tai henkilöstön tyytyväisyyskyselyn sekä osallistua yhteiseen purkutilaisuuteen työntekijöiden kanssa. Voimme auttaa sinua, jos rekrytointi on tulossa ajankohtaiseksi ja pohdit sen kannattavuutta, itse rekrytoinnissa sekä perehdyttämissuunnitelman tekemisessä.

ProAgrian henkilöstöjohtamisen asiantuntijat

Virva Hallivuori

ProAgrian valtakunnallinen HR-tiimi, henkilöstöjohtaminen, lean, SOP-työohjeet

Virva Hallivuori on osa ProAgrian valtakunnallista henkilöstöjohtamisen asiantuntijoiden verkostoa osaamisalueenaan perehdyttäminen ja arjen henkilöstöhallinto. Virvan toimenkuvaan kuuluu myös maito-lihanauta-lammaspalveluiden kehittäminen ja koordinointi ProAgria Oulussa. Lisäksi Virva on osa valtakunnallista huippuosaajaverkosta osaamisalueenaan säilörehun laatu.