Muutos on aina myös mahdollisuus

2 min lukuaika

Johtotehtävissä

Muutokseen ja kriisiin liittyy aina myös mahdollisuus, jonka näkeminen riippuu usein omasta asenteesta.

Aikaa on tilaisuus yleisoa

Kaikkea ei aina voi ennakoida, ja yllättäviä tilanteita ja muutoksia voi tulla eteen milloin vain. Kyse voi olla läheisen terveysongelmista, säätilojen aiheuttamista satotappioista, korkojen noususta, kauppaliikkeen tai tukun sopimuksen irtisanomisesta, konkurssista, pitkien maanvuokrasopimusten äkillisestä päättymisestä, tai jostain muusta tilaan tai viljelijään vaikuttavasta asiasta.

Vaikka ennakointi voi useissa tilanteissa olla vaikeaa, niihin voi ja kannattaa silti varautua, strategisesti ja henkisesti. Omia henkisiä valmiuksia toimia kriisi-, stressi- ja painetilanteissa voi kehittää ja pyrkiä hallitsemaan sitä, mitä voi hallita.

Mitä jos kuviteltu uhka toteutuu? Voidaanko sen toteutumiseen vaikuttaa? Miten tilalla toimitaan ja kuka toimii? Keneltä saa apua? Mitä verkostoja ja sidosryhmiä voidaan hyödyntää? Mitä vaihtoehtoja on? Strategisella suunnittelulla ja varautumissuunnitelmalla voidaan edesauttaa nopeaa reagointia ja tilannearvion tekemistä haastavassa tilanteessa.

Mitä mittaat, sitä voit kehittää. Oleellisten mittausmenetelmien ja mittareiden valinnassa, datan käsittelyssä ja toimintatapojen kehittämisessä kannattaa hyödyntää sidosryhmien ja asiantuntijoiden apua. Tilan toiminnalle kannattaa luoda jo ennalta EXIT-strategia, joka perustuu koviin faktoihin, esimerkiksi talouden tai tuotannon tunnuslukuihin. Strategiassa on mietitty jo ennalta, miten toimitaan, jos se joudutaan ottamaan käyttöön. Tilan liiketoimintastrategialla taas määritetään, miten EXIT-strategian käyttöönotolta vältytään ja miten tilan toimintaa kehitetään niin, että liiketoiminnasta saadaan kannattavaa ja järkevää.

Muutokseen ja kriisiin liittyy aina myös mahdollisuus, jonka näkeminen riippuu usein omasta asenteesta. Usein palapelin räjäyttäminen ja uudelleen kokoaminen luo alkushokin jälkeen vahvemman ja selkeämmän perustan toiminnalle. Voisiko vastoinkäyminen avata uuden oven tilan tuotannon kehittämiselle tai tuotantosuunnan muutokselle? Voisiko muutos tuoda itselle aivan uutta motivaatiota työn teolle ja työn tai elämän merkityksellisyydelle? Mikä elämässä on oikeasti tärkeää ja mihin oma kapasiteetti riittää?

Teksti: Satu Paananen
Kuvat: Riikka Mäkilä

Blogikirjoitus perustuu Aikaa On -johtamishankkeen päätöstilaisuudessa Tero Sarkalan (Sarkalan Sipulit) pitämään esitykseen.