Ville Kujala

Ville Kujala

Kasvintuotannon asiantuntija

ProAgria Etelä-Suomi

ville.kujala@proagria.fi 050 322 4681

Humppilantie 9
31600 Jokioinen

Toimin kasvintuotannon asiantuntijana Etelä-Suomen alueella. Työtehtäviini kuuluvat tukihakemukset ja viljelysuunnittelu. Lisäksi suoritan kasvustokäyntejä ja osallistun kasvinsuojeluruiskun testauksiin.

Päätoimialueeni on Kanta-Häme, ja toimistoni sijaitsee Jokioisilla. Koulutukseltani olen agrologi.