Tarja Ylä-Viteli

Yla viteli tarja 0

Asiantuntija, yritys- ja tilitoimistopalvelut

ProAgria Etelä-Suomi

Pirkanmaa

tarja.yla-viteli@proagria.fi 040 746 1979

Näsilinnankatu 48 D
33200 Tampere

Toimenkuvaani kuuluvat tilipalvelut eli yritysten, yhdistysten ja maatilojen (myös maatilaosakeyhtiöiden) kirjanpidot ja veroilmoitukset, palkkahallintoon sekä kannattavuuteen liittyvät asiat. Voin auttaa myös WebWakka-ohjelmiston käytössä siihen siirryttäessä. Palvelen myös viljelysuunnitelmien teossa ja EU-lomakkeiden täytössä.
Toimin maatilojen neuvontajärjestelmän, Neuvon, asiantuntijana seuraavissa asioissa: ympäristö (peltoviljelyn ympäristöasioihin keskittyvä osio) sekä maatilan nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen (talousasioihin ja yrityksen kehittämiseen liittyvä osio).
Työskentelen pääasiassa Pirkanmaan alueella. Koulutukseltani olen MMM, agronomi pääaineenani maatalouden liiketaloustiede. Täydennyskoulutuksena olen suorittanut Business controller -opinnot TAMK:ssa.