Saara Ryhänen

Saara rajattu

Maisema- ja ympäristöasiantuntija, NEUVO-ympäristöneuvoja, MKNmaisemapalvelut

ProAgria Etelä-Savo

Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset

saara.ryhanen@maajakotitalousnaiset.fi 040 486 8237

Mikonkatu 5
50100 MIKKELI

Luontoon, vesienhoitoon, kulttuuriympäristöön ja maisemaan liittyvät selvitykset ja suunnitelmat:

- maatalouden ympäristösopimussuunnitelmat,

- Neuvo -maisema- ja luontokartoitukset sekä kosteikkokartoitukset,

- maisemanhoitosuunnitelmat ja maankäytön luontoselvitykset.

Asiantuntijaluennot ja koulutukset

Asiantuntija-artikkelit, julkaisut

Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: infot, kyläkävelyt, työnäytökset, talkoot ym.

Kyyveden valuma-aluetalkkari -projektipäällikkö (5.1.2023 - 31.10.2024)