Vespaikka - vesistömaisemat vetovoimatekijänä Etelä-Savossa

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Etelä-Savo

Vespaikka kertoo eteläsavolaisen vesistömaiseman tarinaa ja vahvistaa sen merkitystä alueidentiteetin rakennusmateriaalina ja matkailun veto

Kuva: Saara Ryhänen

Vespaikka kertoo eteläsavolaisen vesistömaiseman tarinaa ja vahvistaa sen merkitystä alueidentiteetin rakennusmateriaalina ja vetovoimatekijänä. Vesistömaisemissa piilevä elinkeino- ja hyvinvointipotentiaali halutaan saada hyötykäyttöön edistämään asukkaiden hyvinvointia.

Hankkeen päätavoitteet

  1. Alueidentiteetin vahvistaminen: Nostetaan vesistömaisemat sekä niihin kytkeytyvä kulttuuriympäristö ja paikallinen aineeton ja fyysinen kulttuuriperintö vahvaksi osaksi alueen identiteettiä ja vetovoimaa.
  2. Alueidentiteetin hyödyntäminen: Saadaan vesistömaisemissa piilevä elinkeino- ja hyvinvointipotentiaali parhaiten asukkaiden ja yritysten käyttöön.

Hankkeella

  • lisätään ja parannetaan maaseudun toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja verkostoitumista
  • tarjotaan yrityksille eväitä tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen mm. maiseman tuotteistuksen kautta
  • parannetaan yritysten toimintaympäristöä mm. kannustamalla konkreettisiin hoitotuloksiin maisemassa ja kulttuuriympäristössä.

Kohderyhmänä ovat erityisesti maaseudun matkailu- ym. palveluyritykset sekä kyläyhdistykset ja muut vastaavat toimijat. Vespaikka edistää osaltaan mm. Saimaa Geoparkin ja Saimaa-Ilmiö 2026:n eli Savonlinnan EU-kulttuuripääkaupunkihankkeen sekä VisitMikkelin ja VisitSavonlinnan tavoitteita.

Hanke tarjoaa mm.

  • tietoa eri aiheista mm. infoissa ja webinaareissa
  • tutustumista ja verkostoitumista retkillä ja yritysvierailuilla
  • apua yritysryhmän kokoamiseen

Hanke toimii Etelä-Savossa ja hankkeen toteutusaikataulu on 31.10.2019-31.12.2022. Hanketta rahoittavat Euroopan maaseuturahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus. Vespaikka on yhteistyöhanke, jonka hallinnoijana on Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset ja ProAgria Etelä-Savo ja jossa toimijakumppaneina yhteisten päämäärien saavuttamiseksi ovat Savonlinnan Hankekehitys Oy, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Saimaa Geopark ry, Etelä-Savon maakuntaliitto ja Etelä-Savon kulttuuriympäristötyöryhmä.

#vespaikka #MKNmaisema #MKNruoka #MKNyritys

Vespaikka-hankkeen toimintaa

Maisemakävely arkimaisemassa Mikkelin Tuukkalassa ke 20.10.2021 klo 10-12. Tuukkalan kalmisto on yksi Suomen merkittävimmistä muinaisjäännöksistä ja Saimaa geoparkin kohde, lisäksi alueelta löytyy muita kätkettyjä kohteita. Kävely on osa kansainvälisen maisemapäivän tapahtumia. Lisätiedot

Kelluva kalakukko -perinneleivonnaiset Riihisaaressa la 14.8.2021 klo 14-17. Riihisaaren piha-alueella esillä savolaiset perinneleivonnaiset. Paras kalakukko -leivonnaiskilpailu sekä karjalanpiirakka- ja lörtsyleivontapajat kaikille kiinnostuneille pientää maksua vastaan. Vapaa pääsy. Lisätiedot

Saimaan saaristoluontopäivä to 22.7.2021 klo 10-15 Tervetuloa tutustumaan Saimaan saaristoluontoon ja saariston kulttuuriympäristöön Anttolan satamassa Mikkelissä! Vapaa pääsy Lisätiedot

Saimaan saaristoluontopäivä ti 20.07.2021 klo 10-15 Tervetuloa tutustumaan Saimaan saaristoluontoon ja saariston kulttuuriympäristöön Savonlinnan Riihisaareen! Vapaa pääsy Lisätiedot

Savolainen ruokaperintö ja ruokasesongit ti 13.4.2021 klo 18-19. Etäluento verkossa. Tervetuloa kuuntelemaan tarinamuotoista luentoa savolaisesta ruokahistoriasta ja elämänmenosta. Lisätiedot

Saimaan alueen lähiruoka ja sen hyödyntäminen matkailussa ke 24.3.2021 klo 14.00-15.40 etätapahtuma verkossa. Tervetuloa mukaan, aiheina mm. Saimaan alueen lähiruoka, ruokaperintö, alkuperämerkit ja ruokamatkailun mahdollisuudet! Tapahtuman materiaalit Saimaan lähiruoka ja ruokamatkailu

Saimaan Pihlajaveden luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristökohteiden hyödyntäminen matkailussa ke 17.3.2021 klo 17-18.40. Aiheina mm. tiedonhaku luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristökohteista, rakennusperinnön ja ympäristön hoidon rahoitus ja luontomatkailu.Tapahtuman materiaalit Pihlajavesi-info

Tarjoilemmeko pian Geofood-lähiruokaa Saimaa Geoparkissa? Ti 16.3.2021 klo 14.00-16.00 etätapahtuma verkossa. Info ja työpaja, aiheena geofood Saimaa Geoparkissa. Tilaisuudessa esillä mm. uusi Geofood-logo! Tapahtuman materiaalit Geofood-työpaja

Geofood, lähiruoka ja Saimaa Geopark Partnership - Mistä on kyse? Samansisältöiset tapahtumat 26.1.2021 ja16.2.2021, aiheina lähiruoka ja Saimaa Geoparkin uudet mahdollisuudet! Tapahtumien materiaalit Geofood1 ja Geofood-info2.

Kansainvälistä maisemapäivää vietetään vuosittain 20.10. eli Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen allekirjoittamisen vuosipäivänä. Etelä-Savon maisemakävely järjestettiin vuonna 2020 virtuaalikävelynä Saimaan rannalla Mikkelissä. Lähde mukaan tutustumaan Mikkelin keskustan kupeella sijaitsevaan Kaihunharjuun - maisemakävelylle Hilman kanssa! Kaihu on myös Saimaa Geoparkin kohde. Kävelyllä Hilman kanssa -video.