Perusta kosteikko, kunnosta uoma, laidunna ranta-aluetta

2 min lukuaika

Suo, tulvametsä, purouoma, rantalaidun, ihmisen perustama kosteikko - nämä kaikki ovat kosteikkoja ja oman alueensa monimuotoisuuskeitaita. Yhä useampi kosteikkoalue on myös tärkeä lähivirkistyskohde.

Kosteikko

Hoitamalla kosteikkoluontoa estät vesistöjen rehevöitymistä. Rakennetut kosteikot hidastavat veden virtausta ja ne pidättävät ravinteita pesusienen lailla.

Voit osallistua kosteikkoluonnon suojeluun perustamalla kosteikon joko patoamalla tai kaivamalla kosteikkoalueen alueelle, joka on ollut aiemminkin kosteikkona tai joka maanmuotojen puolesta muutoin sopii kosteikkoalueeksi.

Myös virtavesiä kunnostamalla edistetään kosteikkoluonnon tilaa. Kunnostaminen voi olla esimerkiksi kutusoran, kivi- ja puuaineksen lisäämistä uomaan tai vaellusesteiden poistoa. Monimuotoisessa uomassa viihtyvät kalat ja muut vesieliöt.

Olemme tänäkin kesänä edistämässä kosteikkoluonnon tilaa eri hankkeiden ja toimenpiteiden kautta. Erilaiset virtavesikunnostukset ja -inventoinnit kiinnostavat alueen toimijoita. Esimerkiksi Liminganjoen Värminkoskella lisätään kutusoraa uomaan 11.6. Impinpäivän sankkotalkoissa.

Jos sinulla on laiduneläimiä niin muista, että rantalaidun lisää muun muassa alueella pesivien lintujen määrää ja nappaa kiinni yläpuolisen valuma-alueen ravinteita eläinten kasvuun.

Näillä kaikilla toimenpiteillä edistät monipuolisesti alueesi kosteikkoluonnon tilaa.

Ympäristöviisas viljelijä -hankkeen pilottitilat tutustuivat toukokuun alussa Kempeleen Zatelliitin kosteikkoon. Kosteikkoa ja sen erilaisia rakenteita oli esittelemässä sen suunnittelija Juha Siekkinen Kosteikkomaailmasta. Paikka oli näkemisen ja kokemisen arvoinen: keskellä urbaania ympäristöä oleva kosteikko, jonka tehtävä on puhdistaa vesiä ja luoda monipuolisia luontoympäristöjä. Saimme tehdä kosteikkoon myös näkyvää kädenjälkeä risukimppujen muodossa. Vedessä elävät pieneliöt asettuvat risujen pinnalle nappaamaan vedessä olevia ravinteita.

Tutustu Ympäristöviisas viljelijä -hankkeeseen