KYSYIMME: Miten tehdä toimiva työsuunnitelma kesän kiireisiin?

2 min lukuaika

Kasvintuotanto· Uutinen

Sadonkorjuun ja talven välille jäi viime vuonna niin vähän aikaa, että rästitöiden lista saattaa näyttää tällä hetkellä pitkältä. Kalenteriin kannattaakin raivata tilaa toimivan työsuunnitelman teolle - mutta miten sellainen kannattaisi toteuttaa? Kysyimme asiaa ProAgria Oulun kasvintuotannon palvelupäälliköltä Marika Sohlolta.

Diginurmi 1 Iina Tauriainen

Minkälainen on hyvä työsuunnitelma?

Työsuunnitelmaa tehdessä on aluksi hyvä listata työtehtävät ja sen jälkeen arvioida niihin kuluva aika. Jos aika-arvio ylittää käytettävissä olevan ajan, niin tehtäviä pitää karsia, ajoittaa ne myöhemmäksi tai siirtää ne esimerkiksi urakoitsijalle. Tärkeintä on, että suunnitelma on mahdollisimman realistinen, koska silloin saa tärkeät tehtävät varmasti tehtyä. Suunnitelman voi tehdä ensin viikkotasolle ja tarkentaa sitä myöhemmässä vaiheessa päivätasolle.

Jokaisen täytyy välillä ehtiä myös levätä ja palautua. Toimivalla työsuunnitelmalla saat varmistettua, että pystyt keskittymään niihin tehtäviin, joilla on kulloinkin eniten merkitystä ja vaikutusta, on sitten kyseessä maanäytteiden ottaminen, pellon muokkaus tai traktorin huolto.

Milloin kannattaa harkita kausityövoiman hyödyntämistä?

Työsuunnitelmaa luodessa voi myös arvioida, tarvittaisiinko tänä vuonna kausityövoimaa tai löytyisikö ratkaisu tilojen välisestä yhteistyöstä. Sopivasti mitoitettu henkilömäärä tehostaa toimintaa, kun yksi ihminen ei voi olla samaan aikaan joka paikassa.

Jotta tulevasta kasvukaudesta tulisi parempi kuin edellisestä, on hyödyllistä tehdä ajatuksissa matka menneeseen kauteen ja tuoda havainnot nykyhetkeen. Mihin tehtäviin tarvitsen apukäsiä? Millä lohkolla vesitalous kaipasi kehittämistä? Missä näytti siltä, että maan rakennetta täytyisi parantaa? Mitä olennaista opittiin uuden viljelykasvin viljelystä? Otetaan näillä keinoilla yhdessä suunta kohti menestyksekästä kasvukautta!

Kuinka syventää tilojen välistä yhteistyötä?

Maatilojen välisessä yhteistyössä on mahdollisuuksia. Suurin osa tiloista tekee pienimuotoista yhteistyötä, mutta kanssakäynnin syventämisellä voitaisiin saavuttaa useita erilaisia hyötyjä. Haastavienkin asioiden tekeminen voi olla yhdessä paljon mukavampaa kuin yksin puurtaminen. Samalla kerätään henkistä pääomaa, osaamista ja hyviä kokemuksia toisilta viljelijöiltä. Tilojen välisen yhteistyön opas antaa vinkkejä ja ideoita eri yhteistyön muotoihin. 

Tutustu oppaaseen ja laita parhaat vinkit käytäntöön