Mari Viljanmaa

Mari viljanmaa proagria

hankevetäjä

ProAgria Etelä-Pohjanmaa

mari.viljanmaa@proagria.fi 041 731 0817

Huhtalantie 2
60220 Seinäjoki

Toimin Maatilan varautuminen – hankkeessa vetäjänä.

Hankkeen tavoitteena on parantaa maatalousyritysten valmiutta selviytyä mahdollisista kriisitilanteista. Jaamme tietoa riskien tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi sekä vaikutusten minimoimiseksi. Maatilan toiminnalle on myös välttämätöntä turvata sähkön, veden ja energian saanti sekä varmistaa koneiden ja laitteiden varaosien saatavuus. Panokset tuotannon jatkuvuuden takaamiseksi, talouden turvaaminen ja varahenkilöjärjestelmä yrittäjän sairauden tai tapaturman varalle ovat kaikki keskeisiä asioita maatilan varautumisessa.

Koulutukseltani olen agrologi AMK.

Osaamisalue