Liisa Koskela

Liisa Koskela

Valtakunnallinen Huippuosaaja, yritysjohtamisen erityisasiantuntija, laatuvastaava

ProAgria Keski-Pohjanmaa

liisa.koskela@proagria.fi 050 512 0615

Lampintie 5
69300 TOHOLAMPI

Toimin johtamisen ja henkilöstöresurssi asioiden parissa. Pohdin yrittäjien kanssa, miten arki saadaan sujumaan paremmin ja saavutetaan asetetut tavoitteet. Keskustelemme yrittäjien kanssa esim. arvoista, visioista, tuotannon tuloksista ja kehittämisen keinoista.

Yritystä tarkastelen osiensa summana, kokonaisuutena, mutta vahvasti huomioiden myös eri osa-alueita. Sparraan maito- ja maatilayrittäjiä mm. riskiarvioinnissa ja muutoksessa, kun tarkastelemme yritystoiminnan tulevaisuutta. On hyvä huomioida myös ihminen, vaikka puhutaankin maatilan yritystoiminnasta.

Hyödynnän työssäni ns. LEAN -työkaluja kuten työpaikkapalaverit ja viikkosuunnittelut samoin kuin SOP- työohjeet ja 5S.

Minulle mieluisia ovat työpaikkakierrokset ja työterveyshuollon tilakäynnit. Ja huippua on päästä toimimaan maatilayrityksissä, joiden ihmisillä on intohimoa työhönsä ja kehittävää otetta.

Minulla on oikeudet Neuvo -neuvontajärjestelmän asiantuntijana seuraavissa asioissa:
  • Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen
  • Tuotantoeläimet
  • Kasvinsuojelu ja kasvintuotantotilojen elintarvike- ja rehuhygienia
  • Luomu, kasvintuotanto

Olen aikaisemmin tehnyt mm. EU-tukihakua, ruokintasuunnittelua, tuotantokustannus- ja talouslaskelmia sekä viljelysuunnittelua. Tuotantoneuvonnan jälkeen olen toiminut parissa isommassa hankkeessa projektipäällikkönä, vienyt ryhmiä ulkomaille sekä toiminut pienryhmävetäjänä ja johtoryhmässä.

Pääasiallinen toimipaikkani sijaitsee Toholammilla Keski-Pohjanmaalla. Olen käytettävissä myös valtakunnallisesti joko yksin tai yhdessä tilan oman asiantuntijan kanssa. Maito- viljatilan tyttärenä minulla on luja usko maatalouteen ja uskon myös ymmärtäväni asioiden systeemiluonnetta. Asiakkaan ja asiakasyrityksen menestyminen on sekä minun että ProAgrian ykköstavoite.