Anne Salonen

Anne Salonen

Asiantuntija, maidontuotanto ja ruokinta

ProAgria Oulu

anne.salonen@proagria.fi 0400 461 705

ProAgria Oulu, Kärsämäen toimisto
Aleksintie 2, 86710 Kärsämäki

Olen työskennellyt koko ammattiurani ajan tuotantoeläinten ja kasvituotannon eri tehtävissä. Maatalouskaupan parissa vierähti miltei 15 vuotta, ja samanaikaisesti olin osa-aikaviljelijä viljatilalla. Viime vuodet olen keskittynyt seostilojen ruokinnanohjaukseen ja automaattilypsytilojen tuotannonohjaukseen.

Olen perehtynyt myös maidontuotannon kustannuslaskelmiin.

Maidontuotannon kehittymistä on ollut mielenkiintoista seurata ja olla osa sitä viljelijöiden kumppanina. Matka 1970- luvun parsinavetoista nykyhetken pihatoihin on ollut huikea ja kehitys jatkuu. Toimintaympäristö muuttuu kiihtyvällä vauhdilla ja haastaa meidät kaikki etsimään uusia tapoja jatkaa tuotantoa.