YLEISTÄ

1 min lukuaika

Talous

Tilipalvelu on ProAgrioiden nimi taloushallintopalveluille.

Tilipalvelut 01

YLEISTÄ

Tilipalvelu on ProAgrioiden nimi taloushallintopalveluille. Normaalin kirjanpidon ja veropalveluiden lisäksi Tilipalvelun tavoitteena on auttaa yrityksiä menestymään paremmin toiminnassaan. Tilipalvelu on jatkossa osa yritysneuvontaa. Yritysneuvoja on yrityksen tukena myös aloitus- ja laajennusvaiheen jälkeen, seuraamassa yrityksen taloussuunnitelmien toteutumista.

Tilipalvelun asiakkaat

Asiakkaamme ovat pieniä ja keskisuuria yrityksiä: yhdistyksiä, säätiöitä, henkilöyhtiöitä ja osakeyhtiöitä.

Yhtiömuotoiset maatilat ovat selkeä oma asiakasryhmänsä, sillä niiden harjoittama maataloustoiminta verotetaan kassaperusteisena maatalouden tuloverolain (MVL) mukaan, mutta tilinpäätös on mahdollista ja syytä laatia suoriteperusteiseksi. Yhtiömuotoiset maatilat ovat yleensä kokoluokaltaan sellaisia yrityksiä, joissa laajat taloushallinnon palvelut ovat tarpeen samalla tavalla kuin elinkeinoverolain (EVL) mukaisissa yrityksissä.
Tilipalvelu ei rajoitu yksinomaan yrityksille tarjottavaan toimintaan vaan palveluja kehitetään myös maatiloille, maatalouden kirjanpito-ohjelmiin tukeutuen. Kuten yrityksillä, myös maatiloilla on tarpeita tuloksen seurantaan, työvoiman palkkaamiseen jne. Ulkoistamalla paperityöt ammattilaisille maatilat voivat keskittyä karjatalouteen ja maanviljelyyn.

Asiakaslähtöistä palvelua

Ely-keskusten myöntämien yritystukien, tavallisesti investointitukien, maksatuskäytännöt ovat herättäneet arvostelua yrittäjien ja monien alan toimijoiden keskuudessa. Tilipalvelu laatii asiakkaiden kirjanpidon niin, että maksatushakemuksen tiedot saadaan suoraan eriteltyinä.
Yritysneuvojat ovat tarvittaessa mukana seuraamassa suunnitelmien toteutumista myös yrityksen talouspuolella. Asiakkaan luona aikaa ei käytetä tilinpäätösten naputtelemiseen, vaan ensin voidaan tutkia tilipäätösanalyysin tuloksia ja mennä sitten itse asiaan.