Vakauta arjen hallinta ja yrityksesi johtaminen kassabudjetoinnin ja seurannan avulla

2 min lukuaika

Talous

Kassabudjetoinnin ja seurannan avulla varmistat, että kassassa on silloin rahaa, kun sitä tarvitaan.

Kassabudj artikkelikuva scanstockphoto

Huolellisella budjetoinnilla ja seurannalla parannat yrityksesi taloudellista tulosta ja varmistat, että kassassa on rahaa silloin, kun sitä tarvitaan. Rahojen riittävyys korostuu erityisesti muutoksien, kuten investoinnin tai sukupolvenvaihdoksen yhteydessä, mutta kaikki yritykset hyötyvät kassabudjetoinnista ja seurannasta.

  • Kassabudjetti laaditaan yrittäjän ja asiantuntijan yhteistyössä kanssa aina vuodeksi kerrallaan.
  • Seurantapalaverit pidetään neljännesvuosittain joko tilalla, toimistolla tai etäyhteyksien välityksellä. Sovittaessa palavereja voidaan pitää useamminkin.

Lähtötietona oma kirjanpito

Budjetti laaditaan yleensä välitilinpäätöksen tai veroilmoituksen laadinnan yhteydessä. Budjettia laadittaessa tarkastetaan kuluvan vuoden välitilinpäätös ja käydään läpi tulevan vuoden suunnitelmat tuotannosta, investoinneista ja muusta rahaliikenteestä. Yrityskohtaiset tarpeet otetaan huomion tulojen ja menojen erittelyssä sekä budjettijakson pituuden valinnassa. Esimerkiksi suuren rakennusinvestoinnin aikana voi olla syytä tehdä kassabudjetointia viikon tarkkuudella, jotta erääntyvät maksut pystytään hoitamaan sovitusti.

ProAgrian Tilipalveluasiakkaille tuotetaan talousraportit sovitun kirjapitoaikataulun mukaisesti.

  • Suosittelemme jatkuvaa kuukausittaista kirjanpitoa, jolloin myös seurantaa voidaan tehdä kuukausittain.
  • Raporttien avulla on helppo seurata, kehittyykö yrityksen talous laaditun budjetin mukaisesti vai tarvitaanko korjaavia toimenpiteitä.
  • Kassabudjetoinnin ja seurannan avulla säästää rahoituskuluja, kun selviät ilman lyhytaikaisia lainoja, niiden korkeita korkoja ja toimitusmaksuja.

Ajantasainen tieto johtamiseen

Kassabudjetin laatiminen on yrityksen alkuvaiheen ja investointien aikana varmin tapa ennakoida kassan riittävyyttä. Neuvottelut rahoittajien ja mahdollisten yhtiökumppaneiden kanssa helpottuvat kassabudjetin ja ajantasaisten taloudenraporttien avulla. Huolellisella seurannalla ehditään reagoida riittävän ajoissa, jos kustannusarvio on ylittymässä.

Ennakoivuutta budjetilla ja seurannalla ajoitukset oikein

Tarvikehankinnat isompina erinä ja optimaaliseen aikaan tuovat säästöjä.

  • Kassan ja maksuvalmiuden ollessa kunnossa voi myynnit ajoittaa parhaan hinnan aikaan. Esimerkiksi 2 %:n säästö hankinnoissa on 4 000 euroa vuodessa, kun kokonaishankintojen arvo on 200 000 €.

Hyödynnä ProAgrian asiantuntijoiden osaaminen yrityksesi talousasioiden hoitamisessa. Tarjoamme kattavat palvelut, nykyaikaiset ohjelmistot ja menetelmät helpottamaan vuosittaista talouden hallintaa. Kauttamme saat helpotusta tekemiseen, varmuutta päätöksiin sekä asiantuntijoiden säännöllisen tuen.

Kysy lisää oman alueesi ProAgria Tilipalvelut -asiantuntijalta.