SISÄINEN LASKENTA

1 min lukuaika

Talous

Toimintojen seuranta sisäisellä laskennalla avaa uuden näkökulman kannattavuuden seurantaan.

Tilipalvelut 01 0

SISÄINEN LASKENTA

Yrityksen perinteinen kirjanpito tähtää veroilmoituksen tekemiseen. Tästä käytetään termiä ulkoinen laskenta. Sisäisellä laskennalla tarkoitetaan yrityksen kannattavuuden selvittämistä esimerkiksi jakamalla matkailuyrityksen tulos ryhmiin, jolloin nähdään mitä eri toiminnot, kuten ravintolapalvelut, majoitus ja ohjelmapalvelut, tuottavat tulosta ja miten paljon ne sitovat pääomia kyseiseen toimintaan.
Myös palkat voidaan jakaa toimintokohtaisesti. Se vaatii kuukausittaista työajan kirjausta vastaaville toiminnoille, joka voidaan toteuttaa normaalin kirjanpidon yhteydessä. Tällöin vaaditaan yrittäjän tai muun vastuuhenkilön hyväksyntä siitä, mille toiminnolle kyseinen tulo tai meno kuuluu.
Toimintojen seuranta sisäisellä laskennalla avaa uuden näkökulman kannattavuuden seurantaan. Sisäinen laskenta toteutetaan kustannuspaikkalaskennan avulla. Tällöin kaikille kustannuksille ja tuotoille määritellään toiminto mille ne kuuluvat. Taloushallinnon raportointi mahdollistaa eri toimintojen tarkan ja yksityiskohtaisen seurannan.