Reagoi välitilinpäätöksellä tulokseen ja talouteen

2 min lukuaika

Johtaminen· Talous

Tänä vuonna maatilojen taloustilanne on nyt syksyllä erilainen verrattuna edellisiin vuosiin. Tukien maksuaikatauluja on muutettu, maksatuksia siirtyy eteenpäin.

Kuvitus
Kannattaa huomioida, millaisia menoja loppuvuonna maksaa: vuosimenon saa vähennyksiin heti kerralla tuloverotuksessa.
Tilatyypistä riippuen loppuvuonna saatava tukisumma ei välttämättä vaikuta tuloverotuksen puolella kovasti edellisvuosiin verrattuna, mutta budjettipuolella kyllä. Kuukaudenkin siirtymä tuissa saattaa vaikuttaa ratkaisevasti mm. lainojen lyhennyskuvioihin. Nyt (viimeistään) on syytä ottaa välitilinpäätös avuksi, jotta pystytään reagoida tilan asioihin verotuksellisestakin näkökulmasta järkevällä tavalla.

Sovi välitilinpäätösaika

Välitilinpäätöksessä saadaan tietoa ja voidaan suunnitella loppuvuoden verotettavaa tulosta ja taloutta. Välitilinpäätöksessä voidaan pallotella tulosta miettimällä tulojen ja menojen maksujen ajoittamista vuoden vaihteessa. Kannattaa huomioida, millaisia menoja loppuvuonna maksaa: vuosimenon saa vähennyksiin heti kerralla tuloverotuksessa. Ylimääräisiä lainojen lyhennyksiä tehtäessä puolestaan nettovarallisuus suurenee, jolla on vaikutusta seuraavana vuonna pääomatulon jaossa. Lainan lyhennys itsessään ei ole tulosta pienentävä meno. Investointeja loppuvuonna tehtäessä vaikutus tuloveroon on poisto-% mukainen (huom. myös korotetut poistot), mutta alv-hyödyn saa koko investoinnin hankintamenosta. Poistoja tehtäessä täytyy muistaa, että investointi on täytynyt ottaa käyttöön ko. vuonna. Puimurin hankinta joulukuussa ei siis auta tuloverotuksessa.

Toteutuskelpoinen suunnitelma

Välitilinpäätöstä tehtäessä kyse ei ole vain pelkän tuloksen täsmäämisestä sopivaksi. Täytyy muistaa, että suunnitelma täytyy pystyä myös toteuttaa: menoja täytyy pystyä maksaa kassasta, tuloja täytyy pystyä odottamaan, jos tällaisiin toimenpiteisiin verotuksellisesti kannattaa ryhtyä. Kassatilanne siis vaikuttaa tähän kaikkeen, joka tarkoittaa myös mahdollisesti tarvetta budjetoinnille.

Kysy lisää ProAgria Tilitoimiston väeltä ja sovi välitilinpäätösaika hyvissä ajoin!