Ratkaisuja yrityskokonaisuuden johtamiseen

2 min lukuaika

Uutinen

Kulunut kasvukausi haastaa maatilayritysten kannattavuutta

Kuva: Maija Saanio

Kulunut kasvukausi haastaa maatilayritysten kannattavuutta

Kulunut haastava kasvukausi ei tuonut helpotusta maatalouden kannattavuushaasteisiin, vaan pikemminkin lisäsi niitä. Tuotantopanosten, energian ja rehujen hinnan nousu aiheuttaa nyt lisähaasteita maatilayritysten taloustilanteeseen. Nopeasti muuttuvassa markkinatilanteessa yrittäjien menestykseen vaikuttaa yhä enemmän yrittäjien talous- ja johtamistaidot.

- Olemme valmiit tukemaan yrittäjiä näissä haasteissa johtamis- ja talousosaamisellamme. Olemme kehittäneet talouspalvelujamme vastaamaan paremmin jatkuvasti muuttuvan maatalousyrittäjyyden tarpeisiin. Haastavina aikoina on entistä tärkeämpää johtaa yritystä talouden näkökulmasta koko tilakokonaisuus huomioon ottaen, sanoo johtava asiantuntija Ari Nopanen ProAgria Keskusten Liitosta ja jatkaa, - Uudistuneiden toimintatapojemme ansiosta toimimme entistä tehokkaammin ja reaaliaikaisemmin. Erityisen tärkeässä roolissa on erilaisten tulevaisuuden vaihtoehtojen simulointi ja skenarointi yrittäjien kanssa, joista olemme saaneet yrittäjiltä hyvää palautetta.

Valtakunnallinen verkosto ja yrityskokonaisuuden ymmärrys yrittäjän parhaaksi

ProAgria toimii valtakunnallisesti ja sitä kautta asiakkaiden käytettävissä on koko verkoston osaaminen, laaja vertailudata sekä parhaat työvälineet.

Maatilayritys on aina kokonaisuus, jota on tärkeää osata johtaa sekä talouden että tuotannon näkökulmasta. Keino tämän toteutumiseen on asiakkaiden ympärille muodostuva osaavan tiimin tuki.

- Hahmottamalla tilakokonaisuutta ja vertaamalla yrityksen tunnuslukuja muihin samanlaisiin tiloihin löydetään kehityskohteet, vinkkaa Nopanen ja jatkaa, - Jos havaitaan esimerkiksi maitotilalla ruokintakustannusten olevan keskimääräistä korkeammat, voidaan ruokinnan asiantuntijan kanssa käydä keskustelua, mitä pitäisi tehdä.

Oleellista on, että erilaisia vaihtoehtoja pohditaan talouden näkökulmasta. Jokainen yritys on erilainen, joten jokaiselle yritykselle tulee pohtia yrityksen olosuhteisiin tuottavimmat ratkaisut.

Tunnuslukuja analysoimalla kehityskohteet esiin

Yrittäjien talousosaamisen ja -ymmärryksen kasvattaminen on ProAgrian toiminnan ydin. Kannustus ja tuki yrittäjälle on avainasemassa ja rohkeasti tarttuminen omien talouden tunnuslukujen analysointiin.

Esimerkiksi tilinpäätös on jokaisen yrityksen talouden hallinnan perusta. Yrityksen kehittämisen kannalta tärkeää on analysoida tilinpäätöstä: miltä yrityksen taloudellinen tilanne näyttää ja miten se on kehittynyt.

- Suosittelemme, että tilinpäätöstä ja muita talouden tunnuslukuja analysoidaan yhdessä asiantuntijan kanssa, muistuttaa projektipäällikkö Mervi Koukka ProAgria Keskusten Liitosta. Olemme rakentaneet maatilan johtamisen työkaluun eli Bisnes+ -palveluun talouden mittariston, josta näkee helposti yhdellä silmäyksellä talouden keskeisimmät tunnusluvut.

Erityisesti kiitosta saa se, että Bisnes+-palvelussa myös tuotannon mittarit ovat samassa paikassa. Palvelusta yrittäjä näkee helposti myös historia- ja vertailutiedon.

Sähköisyydessä paljon etuja

Yrityskokonaisuuden ja talouden tukemisessa ProAgria toimii täysin sähköisesti ja palvelut ovat reaaliaikaisia missä ja milloin vain. Korona-aika lisäsi etäpalavereja myös asiakkaiden kanssa.

- Asiakkaamme ovat kiitelleet etäyhteyksin tuottamiamme palveluita niiden tehokkuudesta. Asiat on helppo hoitaa kuntoon Teamsin välityksellä, kertoo Nopanen.

ProAgrian yrityskokonaisuuden ja talouden palvelut ovat esittelyssä KoneAgriassa osastolla C550. Siellä voit tutustua myös ProAgrian uutuuteen ProAgria Kiinteistönvälitys Oy LKV:n toimintaan.