Itseopiskelumateriaali: Digitalisaation riskien hallintaa

2 min lukuaika

Hankkeet

RJT 1927902
Digiriskit varjostavat arkeamme. Niitä kannattaa ennakoida lisäämällä omia digitaitojaan.

Digitalisaatio vaikuttaa entistä enemmän maatalousyrittäjän toimintaan. Digitalisaatio helpottaa arkeamme monella tavalla. Samalla se tuo valitettavasti mukanaan digiriskejä.

Olemme koonneet yhteistyössä Vaasan yliopiston kanssa maatalousyrittäjille keskeisiä aineistoja maatilan digitoimintojen riskien hallinnan itseopiskeluun.  Voit opiskella omaan tahtiisi mobiililaitteella tai pöytäkoneella/läppärillä. Oppimisympäristö on suomenkielinen sivusto, jota käytetään verkkoselaimella. Aineisto on esitetty kevyellä, innostavalla tavalla.

Käyttäjätunnusten luomista sekä raportointia varten tarvitsemme osallistujilta muutamia tietoja. Sinua pyydetään täyttämään aloituslomake ennen kuin saat käyttäjätunnuksen oppimisympäristöön.

Linkki aloituslomakkeeseen: https://link.webropolsurveys.com/S/138CA256AF5665A4
Lisätietoa liittymisprosessista tarkemmin täällä:
https://sites.uwasa.fi/kompassi/oppimisymparisto/opiskelijaksi


”Riskienhallinta maatilan digitoiminnoille” -kokonaisuuden aiheet

Johdanto:

 • Riskit digitaalisessa ympäristössä

Riskienhallinta digitalisaatiossa:

 • Mitä hyödyt riskienhallinnasta?
 • Riskit digiympäristössä
 • Mistä riski muodostuu?
 • Riskien luokittelu
 • Digiriskien luokittelu

Prosessi riskienhallinnalle:

 • Prosessi riskienhallinnalle
 • Tavoitteiden kirjaaminen
 • Riskien tunnistaminen
 • Riskianalyysi
 • Riskien evaluointi
 • Riskien käsittely

Järjestelmällistä riskienhallintaa:

 • Hallintatoimenpiteiden määrittäminen
 • Riskirekisteri hallintavälineenä
 • Riskienhallintaprosessi toiminnan tukena

Ota haltuun digiturvallisuus:

 • Digiturvallisuuden kokonaisuus
 • Kyberturvallisuudella täydennetään riskienhallintaa
 • Tietosuoja ja tietoturva

Opi jatkuvuudenhallinnasta:

 • Jatkuvuudenhallinta täydentää riskienhallintaa
 • Häiriöiden kartoittaminen


Kokonaisuus on osa Maatilan varautuminen - ja Kompassi -hankkeita. Maatilan varautuminen -hankkeen tavoitteena on parantaa maatalousyritysten valmiutta selviytyä mahdollisista kriisitilanteista. Hankkeessa jaetaan tietoa riskien tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi sekä vaikutusten minimoimiseksi. Hanke on Euroopan maaseuturahaston rahoittama. Lisätietoa hankkeesta: https://www.proagria.fi/hankkeet/maatilan-varautuminen-hanke

Kompassi-hanke toteuttaa verkkoon oppimisympäristön ”Riskioppi” edistämään riskienhallintaan ja sitä täydentäviin taitoihin pohjautuvaa osaamista Etelä-Pohjanmaalla. Kompassi-hanke rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston REACT-EU tuella. REACT-EU -hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Lisätietoa: https://sites.uwasa.fi/kompassi

Kuva1