Maatilan varautuminen -hanke

ProAgria Etelä-Pohjanmaa
Varautuminen kuva nettiin

Varautuja on selviytyjä!

Tulevaisuus on edessäpäin, miten teemme siitä parhaan mahdollisen nyt?

Maatalousyrittäjä joutuu tällä hetkellä arvioimaan tuotannon riskejä ja uhkia eri mittakaavassa kuin aikaisemmin. Viime kasvukausien kärjistyneet sääilmiöt ovat lisänneet maataloustuotannon riskejä ja aiheuttanut paikoin suuria tappioita. Pandemian aiheuttama poikkeustilanne ja Ukrainan sodan vaikutukset panosten saatavuuteen ja hintojen nousuun ovat ajaneet maataloustuottajia kustannuskriisiin.

Maatilan varautuminen -hankkeen tavoitteena on parantaa maatalousyritysten valmiutta selviytyä mahdollisista kriisitilanteista. Hankkeessa jaetaan tietoa riskien tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi sekä vaikutusten minimoimiseksi.

Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota kyberturvallisuuteen. On tärkeää suojata tietoverkko, josta tilan elintärkeät toiminnot ovat riippuvaisia. Maatilan toiminnalle on myös välttämätöntä turvata sähkön, veden ja energian saanti sekä varmistaa koneiden ja laitteiden varaosien saatavuus. Todellisuus, jossa elämme on myös mietittävä, miten suojautua ja suojata esimerkiksi eläinten rehut saastelaskeumalta. Panokset tuotannon jatkuvuuden takaamiseksi, talouden turvaaminen ja varahenkilöjärjestelmä yrittäjän sairauden tai tapaturman varalle ovat kaikki keskeisiä asioita maatilan varautumisessa. Hankkeen tavoitteena on lisäksi maatilojen tuotantopanosten omavaraisuuden lisääminen, mikä hyödyttää myös ympäristöä ja ilmastoa.

Hankkeessa esille nousseisiin tilakohtaisiin konsultointitarpeisiin voidaan käyttää Neuvo-palvelua.

Mistä hanke koostuu?

 • Järjestämme tiedotustilaisuuksia jokaisessa seutukunnassa, Seinäjoella ja maakunnassa.
 • Pidämme webinaareja varautumiseen liittyvistä aiheista. Webinaarit tallennetaan ja jaetaan ProAgrian YouTube-kanavalla.
 • Järjestämme tutustumiskäyntejä huoltovarmuuden kannalta merkittäviin kohteisiin, kuten vesi- ja sähkölaitos.
 • Julkaisemme sosiaalisessa mediassa tallenteita, YouTube-videoita ja blogeja. ProAgrian kanavien lisäksi hankkeessa hyödynnetään yhteistyökumppaneiden viestintäkanavia ja muiden teemaan liittyvien hankkeiden verkostoja.
 • Julkaisemme artikkeleita ProAgria Etelä-Pohjanmaan itua-asiakaslehdessä.

Kohderyhmä
Maatalousyrittäjät kaikista tuotantosuunnista. Järjestettävät infotilaisuudet ovat kaikille avoimia ja materiaalit julkisesti käytettävissä.

Toiminta-alue ja hankeaika
Etelä-Pohjanmaa 15.5.2022 – 31.12.2023.

Toteuttajat
Hankkeen vastuullinen toteuttaja on ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja toteutamme hanketta yhteistyössä kuntien, YTA-alueiden, eri viranomaisten, MTK:n ja elinkeinoelämän kanssa. Hankkeessa hyödynnetään myös muiden ProAgria-keskusten osaamista.

Hanketoimijat
ProAgria Etelä-Pohjanmaa: hankevetäjä Mari Viljanmaa ja 
Johtamisen ja talouden sekä muiden osaamisalueiden asiantuntijoita.

maaseuturahasto

MATERIAALIT

Mitä huoltovarmuus on ja miten maatilan tulee varautua? Webinaariitallenne 27.10.2022.

Webinaarissa kysymyksiin vastasi Huoltovarmuuskeskuksen valmiusasiamies Juha Mantila.

  Kuinka varmistaa katkeamaton sähkö tuotannon turvaamiseksi?
  Webinaaritallenne 11.10. 2022. 

  Webinaarin keskustelussa

  • Faktat turvalliseen varavirran käyttöön, Antti Järvinen, Jylhän Sähköosuuskunta
  • Vaihtoehtoinen sähköntuotanto, Pauli Kortesoja, Thermopolis
  • Narauta energiasyöpöt, teetä energiasuunnitelma Neuvolla

  Varmista katkeamaton vedensaanti. Webinaaritallenne 17.11.2022.