Maatilan varautuminen -hanke

ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Varautuja on selviytyjä!

Tulevaisuus on edessäpäin, miten teemme siitä parhaan mahdollisen nyt?

Maatalousyrittäjä joutuu tällä hetkellä arvioimaan tuotannon riskejä ja uhkia eri mittakaavassa kuin aikaisemmin. Viime kasvukausien kärjistyneet sääilmiöt ovat lisänneet maataloustuotannon riskejä ja aiheuttanut paikoin suuria tappioita. Pandemian aiheuttama poikkeustilanne ja Ukrainan sodan vaikutukset panosten saatavuuteen ja hintojen nousuun ovat ajaneet maataloustuottajia kustannuskriisiin.

Varautuminen kuva nettiin

MATERIAALIT

Lakeuden laidalta -podcastsarja
1. Onnistuneessa spv:ssä suut on saatava auki

2. Eron varalle tehty sopimus suojaa osapuolet

3. Nostetaan avioehto pöydälle - keskustellen

4. Yhtymä on joukko sovittavia asioita

5. Testamentti on ajankohtainen aina

  6. Miten voit asteikolla: oikein hyvin – huonosti, vai hyvin huonosti?

  7. Saisipa tästäkin työstä joskus palkkaa

  8. Mihin eurot katoavat?

  9. Uhkaako eurojasi uuden raudan kimallus vai korkojen kopsutus?


  Riskienhallintaa käsittelevä julkaisu on ilmestynyt:
  Maatilan riskienhallinnan arviointityökalu (pdf)

  Katso info-videot varavoimalaitteen hankinnasta, asentamisesta sekä huollosta ja käytöstä. Lataamalla videot omalle laitteellesi voit tarvittaessa kerrata asiat verkkoyhteyksien katkettua. Varautuminen varavoimakoneella tai traktorikäyttöisellä generaattorilla on toiminnan jatkumisen kannalta välttämätöntä. Ihmisten ja eläinten hyvinvoinnin lisäksi häiriötön sähkönsaanti ennaltaehkäisee liiketoiminnan riskejä, kuten tuotanto- ja toimituskatkoksia.

  Varavoimalaitteen
  - hankinta,

  - asentaminen,

  - huolto ja käyttö.

  Maatilan varautuminen: Kotieläintuotannon riskit -webinaaritallenne 2.2.2024


  Kasvintuotannon riskeihin varautuminen 31.10.2023


  Lintuinfluenssalta suojautuminen maatiloilla tallenne 13.9.2023

  Euroja pellolta satoi tai paistoi tallenne 13.4.22023


  Miten turvaat vakaan talouden webinaaritallenne 9.2.2023


  Tietoverkkojen turvaaminen webinaaritallenne 25.1.2023


  Kyberturvallisuus Webinaaritallenne 11.1.2023

  Maatilan varautumisesta: palopäällikkö Juha Turkulainen

  Miten suojaudun saastelaskeumalta? Webinaaritallenne 12.12.2022

  Millä lannoitan tulevaisuudessa? Webinaaritallenne 30.11.2022

  Mitä huoltovarmuus on ja miten maatilan tulee varautua? Webinaariitallenne 27.10.2022.

  Webinaarissa kysymyksiin vastasi Huoltovarmuuskeskuksen valmiusasiamies Juha Mantila.
  Kuinka varmistaa katkeamaton sähkö tuotannon turvaamiseksi?
  Webinaaritallenne 11.10. 2022. 

  Webinaarin keskustelussa

  • Faktat turvalliseen varavirran käyttöön, Antti Järvinen, Jylhän Sähköosuuskunta
  • Vaihtoehtoinen sähköntuotanto, Pauli Kortesoja, Thermopolis
  • Narauta energiasyöpöt, teetä energiasuunnitelma Neuvolla

  Varmista katkeamaton vedensaanti. Webinaaritallenne 17.11.2022.

  Maatilan varautuminen -hankkeen tavoitteena on parantaa maatalousyritysten valmiutta selviytyä mahdollisista kriisitilanteista. Hankkeessa jaetaan tietoa riskien tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi sekä vaikutusten minimoimiseksi.

  Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota kyberturvallisuuteen. On tärkeää suojata tietoverkko, josta tilan elintärkeät toiminnot ovat riippuvaisia. Maatilan toiminnalle on myös välttämätöntä turvata sähkön, veden ja energian saanti sekä varmistaa koneiden ja laitteiden varaosien saatavuus. Todellisuus, jossa elämme on myös mietittävä, miten suojautua ja suojata esimerkiksi eläinten rehut saastelaskeumalta. Panokset tuotannon jatkuvuuden takaamiseksi, talouden turvaaminen ja varahenkilöjärjestelmä yrittäjän sairauden tai tapaturman varalle ovat kaikki keskeisiä asioita maatilan varautumisessa. Hankkeen tavoitteena on lisäksi maatilojen tuotantopanosten omavaraisuuden lisääminen, mikä hyödyttää myös ympäristöä ja ilmastoa.

  Hankkeessa esille nousseisiin tilakohtaisiin konsultointitarpeisiin voidaan käyttää Neuvo-palvelua.

  Mistä hanke koostuu?

  • Järjestämme tiedotustilaisuuksia jokaisessa seutukunnassa, Seinäjoella ja maakunnassa.
  • Pidämme webinaareja varautumiseen liittyvistä aiheista. Webinaarit tallennetaan ja jaetaan ProAgrian YouTube-kanavalla.
  • Järjestämme tutustumiskäyntejä huoltovarmuuden kannalta merkittäviin kohteisiin, kuten vesi- ja sähkölaitos.
  • Julkaisemme sosiaalisessa mediassa tallenteita, YouTube-videoita ja blogeja. ProAgrian kanavien lisäksi hankkeessa hyödynnetään yhteistyökumppaneiden viestintäkanavia ja muiden teemaan liittyvien hankkeiden verkostoja.
  • Julkaisemme artikkeleita ProAgria Etelä-Pohjanmaan itua-asiakaslehdessä.

  Kohderyhmä
  Maatalousyrittäjät kaikista tuotantosuunnista. Järjestettävät infotilaisuudet ovat kaikille avoimia ja materiaalit julkisesti käytettävissä.

  Toiminta-alue ja hankeaika
  Etelä-Pohjanmaa 15.5.2022 – 31.12.2023.

  Toteuttajat
  Hankkeen vastuullinen toteuttaja on ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja toteutamme hanketta yhteistyössä kuntien, YTA-alueiden, eri viranomaisten, MTK:n ja elinkeinoelämän kanssa. Hankkeessa hyödynnetään myös muiden ProAgria-keskusten osaamista.

  Hanketoimijat
  ProAgria Etelä-Pohjanmaa: hankevetäjä Mari Viljanmaa ja 
  Johtamisen ja talouden sekä muiden osaamisalueiden asiantuntijoita.

  maaseuturahasto