Lapinjärven ensimmäinen biokaasulaitos nousi Pukaron kartanolle

3 min lukuaika

Hankkeet· Uutinen

Oikeasta osoitteesta ei voinut erehtyä, sillä uutuuttaan kiiltävä 1100 m³ reaktori erottautui selvästi lähestyessä tilan maita. Kyseessä on Demeca Oy maatilakokoluokan CHP-laitos, joka oli käynnistetty kaksi viikkoa ennen 12.4.2024 vietettyjä biokaasulaitoksen avajaisia.

Pukaron kartanon biokaasulaitoksen avajaiset Sami Vinkki ja Niels Borup
Demeca Oy myyntijohtaja Sami Vinkki ja Pukaron Kartanon Niels Borup

Demeca Oy:n myyntijohtajan Sami Vinkin mukaan tilanne biokaasumarkkinoilla on suotuisa. Energia- ja omavaraisuusasiat, ympäristövaikutukset ja monet muut tämän ajan megatrendit pitävät yhä useamman tilan kaasujalkaa raskaana kohti investointia. Toisaalta korkojen nousu ja energian hinnanvaihtelut saavat toisilla tiloilla nostamaan myös käsijarrua.

10 000 tonnia lantaa tekee Pukaron kartanosta energiaomavaraisen

Pukaron kartanon biokaasulaitos oli alun perin tarkoitus toteuttaa yhteistyönä useamman maatalousyrittäjän kesken. Matkalla asiat tuppaavat muuttumaan ja lopulta kartanon yrittäjät Niels ja Kirsten Borup päättivät toteuttaa laitoksen vain oman tilan sähkön ja lämmön tarpeisiin.

- Asia on kypsynyt jo useampia vuosia, mutta sähkön hinnannousu teki päätöksestä helpomman, toteaa Niels Borup.

  Vinkin mukaan maatilojen mahdollinen biokaasulaitosprosessi lähtee liikkeelle laskelmista. Laskelmat paljastavat, näkyykö investointi vihreässä vai punaisessa valossa. 

  - Se on puhdasta matematiikkaa katsotaan, paljonko on tilan energiankulutus ja paljonko syötteistä voi saada, selventää Vinkki.

   Pukaron kartanolla nämä tarpeet kohtasivat ja laitos saa syötteensä tilan lihasioilta ja hiehoilta. Yhteensä lantaa syntyy 10 000 tonnia vuodessa. Lisäksi hyödynnetään nurmea ja olkea. Laitosta ajetaan parhaillaan ylös täyttä energiatuotantoa varten.

   Biokaasulaitoksen tuottama energia on 2 000 MWh vuodessa ja maksimitehot sähkölle 95 kW ja lämmölle 150 kW. Tilan energiantarve sähkölle on noin 400 MWh ja lämmölle 1500 MWh vuodessa.

   Laskelmista käytännön toimiin

   Jos laskelmat näyttävät vihreää valoa, tilatason laitoshaaveissa prosessi etenee sopivan paikan etsimiseen, piirustuksiin, rahoituksen varmistamiseen, ympäristölupien hakuun ja lopulta investointitukien hakemiseen. Jos tälle tielle ei tule mutkia matkaan, edetään käytännön toimiin. Maanrakennustyöt ottavat oman aikansa, mutta itse laitos koostuu moduuleista ja on vikkelä pystyttää.

   - Minimissään prosessi vie puoli vuotta, Vinkki avaa.

    Vinkki kannustaa tiloja olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä:

    - Emme yritä myydä väkisin mitään. On meidänkin etumme, että laitos toteutetaan siellä, missä se on varmasti kannattava investointi, toteaa Vinkki.

     Lisäksi Vinkki pitää erilaisia biokaasuhankkeita hyvinä väylinä lähteä selvittämään biokaasulaitoksen mahdollisuutta. Ideaalein tilanne on, kun syntyy luottamus tilan yrittäjien, tilan asiantuntijan ja laitostoimittajan välillä. Saman pöydän äärellä saadaan kaikki näkökulmat esille.

     Laskelmia, verkostoitumista ja ammattimatkoja energiahankkeissamme

     - Biokaasuhankkeissa teemme alustavia laskelmia ProAgrian energia-asiantuntijan toimesta niin tilakohtaisille laitoksille kuin maatilojen yhteisillekin laitoksille, kertoo Pukaron tilaisuudessa Uudenmaan biokaasuaiheista BioedU-hanketta esittelemässä ollut ProAgrian energia- ja kiertotalousasiantuntija Jonna Nygård.

      Hankkeet toimivat erinomaisena alustana erityisesti verkostoitumiselle sekä alustavalle yhteistyön haarukoimiselle tilojen kesken.

      - Esimerkiksi vierailuita jo toteutuneisiin kohteisiin voidaan järjestää juuri kyseessä olevan tilan tai alueen tarpeiden mukaisesti, kertoo  Jonna Nygård.

       Biokaasuhankkeissa toteutetaan myös kaikille avoimia ammattimatkoja uusimman tiedon ja erilaisten näkemysten kartuttamiseksi. Tällä hetkellä suunnitelmissa on biokaasuaiheiset opintomatkat Viroon kesäkuussa sekä Italiaan marraskuussa.

       -Opintomatkoilla nähdään runsaasti erilaisia biokaasukohteita. Pyörää ei aina kannata keksiä uudelleen, sen vuoksi nämä matkat ovat ensiarvoisen tärkeitä. Vierailukohteissa näkee erilaisia toteutuksia ja kuulee jo investoinnin toteuttaneilta hyvin konkreettisia näkemyksiä mihin suunnitteluvaiheessa kannattaa kiinnittää huomiota, kertoo Nygård.

       Pukaron kartanon biokaasulaitoksen esittelykierros kiinnosti useampaa yrittäjää