Hallitse työnantajan tärkeät taidot

2 min lukuaika

Johtaminen

Maatilayrityksien koko kasvaa ja yrityksissä tarvitaan yhä useammin palkattua työvoimaa. Työnantajana toimiminen on merkittävä muutos yritystoiminnan laajentuessa. Silloin on viisasta katsoa yhdessä asiantuntevan kumppanin kanssa, että henkilöstöjohtamisen kokonaisuus toimii niin lainsäädännön kuin työn sujuvuuden kannalta.

Timo Pajula ja Sari Morri kuva Tanja Korpela

Työnantajana toimiminen on monipuolinen tehtävä, joka edellyttää vastuullisuutta, johtamistaitoja ja sitoutumista. Toimintaa ohjaavat lainsäädäntö ja yhteiskunnan tasolla sovitut työelämän yhteiset pelisäännöt, kuten työehdot, palkanmaksu, työterveys ja turvallisuusasiat. Työantajan vastuulla on myös varmistaa, että työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.

- Hyvä johtaminen edistää työntekijöiden motivaatiota ja tuottavuutta. Arjessa avoin ja selkeä viestintä on avainasemassa, painottaa ProAgrian henkilöstöjohtamisen asiantuntija Sari Morri.

  Työssä viihtyminen ja hyvinvointi ovat keskeisiä tekijöitä tasapainoisen ja tyydyttävän elämän saavuttamiseksi. Siihen vaikuttavat esimerkiksi selkeä työnkuva ja odotukset sekä rakentavan palautteen saaminen. 

  - Kaikille selkeät tavoitteet sujuvoittavat työn tekemistä, ja niiden seuranta on palkitsevaa. Onnistumisista voi iloita yhdessä vaikkapa kahvitauolla! kannustaa ProAgrian johtamisen ja talouden asiantuntija Timo Pajula.

  Sparrausta oman osaamisen kehittämiseen

  Osaavia työntekijöitä on entistä vaikeampi löytää ja rekrytoida, ja lisäksi osaajapula kiusaa monella toimialalla. Hyvä työnantajan maine ja sen lunastava vastuullinen toimintatapa vähentävät työntekijöiden vaihtuvuutta ja parantavat työtyytyväisyyttä. Kaiken ytimessä ovat yrittäjän omat voimavarat.

  - Yrittäjän elämässä eteen tulevat haasteet ja mahdollisuudet voivat joskus tuntua ylivoimaisilta tai hämmentäviltä. Silloin omien ja myös työyhteisön voimavarojen tunnistaminen ratkaisee, sanoo Sari.

   Ihmissuhteet ovat tärkeä voimavara. Ystävät, perhe ja työkaverit voivat tarjota tukea, neuvoja ja toista näkökulmaa eri tilanteissa. Henkilöstöjohtamisen asiantuntijoidemme kanssa on mahdollista sparrata monipuolisesti tai jopa ulkoistaa työnantajana toimimiseen liittyviä osa-alueita, kuten töiden suunnittelua, tavoitteiden asettamista, vuorovaikutustaitoja ja oman osaamisen kehittämistä.

   Lue lisää henkilöstöjohtamisen palveluistamme.