Eläinten hyvinvointikorvaus muuttuu 2023

1 min lukuaika

Johtaminen· Maidontuotanto

161 A9402

Eläinten hyvinvointikorvaus vuodelle 2023 muuttuu. Nykyisistä toimenpiteistä osa lopetetaan ja joitakin yhdistetään. Tulossa on myös uusia toimenpiteitä. Hyvinvointisuunnitelma-toimenpide on valittava aina, jos EHK:n jostain toimenpiteestä korvausta aikoo hakea, eläinlajista riippumatta. Suunnitelmaan on edelleen liitettävä mukaan ruokintasuunnitelmat ja rehuanalyysit.

Laiduntaminen ja ulkoilu
Nautojen hyvinvoinnissa painotetaan laiduntamista ja ulkoilua. Nautojen laidunnusaika on vähintään 90 päivää. Toimenpiteistä voi valita joko nuorkarjan laidunnuksen tai lehmien laidunnuksen tai molemmat. Laidunnuksen lisäksi on mahdollista valita myös ulkoilutoimenpide, jolloin kaikki yli 6 kk:n ikäiset naudat pääsevät ulos vähintään 120 päivänä. Jos valitaan kummatkin toimenpiteet (laidunnus 90 päivää ja ulkoilu 120 päivää) pitää kaikkinensa löytyä 210 päivää laidunnus- ja ulkoilukirjanpidosta.

Oleellinen muutos on tullut sonnien olosuhteiden parantamista koskevan toimenpiteen pinta-ala vaatimukseen. Lämminkasvattamossa 6-18 kk:n ikäisillä sonneilla tilaa pitää olla vähintään 3,5 m2/ eläin ja kylmäkasvattamossa 5,5m2/ eläin. Alle 6 kk:n ikäisten vasikoiden toimenpiteessä vaaditaan pinta-alaa ryhmäkarsinassa 2,25 m2/vasikka. Lisäksi edellytetään, että tila mittaa ternimaidon laatua ja sitä pitää olla aina pakastettuna varastossa. Poikima-, hoito- ja sairaskarsinan pinta-alavaatimus yli 12 kk:n ikäisillä naudoilla on 9 m2/ eläin aiemman 11m2:n sijaan.

Sikatilat
Sikatiloille tulee uusia toimenpiteitä valittavaksi: Vieroitettujen porsaiden olosuhteiden parantaminen, jolloin vaaditaan porsaille mm. lämmitetty ja katettu makuualue sekä lihasikojen olosuhteiden parantaminen, johon kuuluu mm. ehjien saparoiden hyvinvointimittari, jossa ehjiä häntiä on oltava yli 95 %.

Siipikarja
Siipikarjan valittavissa olevat toimenpiteet ovat kutistuneet kahteen vaihtoehtoon. Valittavana on hyvinvointisuunnitelman lisäksi siipikarjan pito-olosuhteiden parantaminen, jossa hyvinvointia mittaavat raja-arvot ovat jonkin verran kiristyneet.

Lampaat ja vuohet
Lampaiden ja vuohien osalta kerintään ja loistorjuntasuunnitelmaan liittyvät vaatimukset poistuvat, laiduntoimenpiteessä alle vuoden ikäisiä vuohia ei tarvitse laiduntaa ja jaloitteluun tai ulkoiluun liittyvää toimenpidettä ei enää ole. Laiduntamisaika on lampailla ja vuohilla myös väh. 90 pv.

Toimenpiteiden tarkemmat vaatimukset voit varmistaa ProAgrian asiantuntijoilta ja Ruokaviraston sivuilta. Hyvinvointisuunnitelman eläinlajikohtaiset mallilomakkeet ovat Ruokaviraston sivuilta. Rehuanalyysien ja ruokintasuunnitelmien kanssa kannattaa olla ajoissa asialla.