Tiedolla osaamista luomutuotantoon

ProAgria Länsi-Suomi

Ympäristöviisas maaseutu

Hankkeessa tuodaan uusin tieto ja siihen pohjautuvat uudet sovellukset, menetelmät sekä tekniikat satakuntalaisten luomuviljelijöiden käyttöön.

Herne kukkii Paivi Meronen
Lippu ja lause suomi

Tiedolla osaamista luomutuotantoon -hankkeen tavoitteina on tuoda luomutuotantoon ajantasaista ja käytännönläheistä tietoa uudesta luomuasetuksesta sekä korostaa luomutuotannon roolia huoltovarmuudessa. Hankkeessa tuodaan uusin tieto ja siihen pohjautuvien uusien sovellusten, menetelmien sekä tekniikoiden tuominen satakuntalaisten luomuviljelijöiden käyttöön. Lisäksi hankkeen tavoitteena on olla tukemassa luomualan, erityisesti luomualkutuotannon, verkostojen vahvistumista ja yhteistyön lisääntymistä.

Hankkeen toimenpiteet ja kokonaisuudet on jaettu organisaatioittain hyödyntäen kehittäjätahojen osaamisalueita. Toimenpiteissä hyödynnetään kehittäjätahojen, Satafood Kehittämisyhdistys ry, ProAgria Länsi-Suomi ja Pyhäjärvi-instituutti, osaamisalueita. 

Hankeaika on 1.1.2023-31.10.2024. 

Hankkeen päätoteuttaja on Satafood Kehittämisyhdistys ry, osatoteuttajat ProAgria Länsi-Suomi ja Pyhäjärvi-instituuttisäätiö.

Hanketta rahoittaa Satakunnan ELY-eskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta.

Lue lisää hankkeesta ja luomutuotannosta Satakunnasta.