Saimaa lautasella

ProAgria Etelä-Savo

Vastuullinen ruokaketju

Saimaa lautasella -hankkeessa kehitetään Savonlinnan alueen ruokajärjestelmää, parannetaan paikallisten raaka-aineiden saatavuutta, lisätään lähiruokatuotteiden tunnettuutta ja edistetään ruoka- ja maatilamatkailua. Yrittäjien valmiuksia markkinoinnissa ja tuotteistamisessa parannetaan koulutuksella ja markkinoinnilla.

Fried vendace Visit Saimaa Visit Saimaa mainittava ID 516656
Euroopan unionin osarahoittama www
Maakuntaliitto varillinen vaakalogo www

Hanke tukee Savonlinnan seudun elinkeinoelämän monipuolistamista hyödyntämällä alueen ruokaan ja ruokamatkailuun liittyvää potentiaalia. Tavoitteena on korostaa alueen erityispiirteitä, kuten wildfood, Puruveden muikku sekä lähituottajien puhtaat ja terveelliset raaka-aineet. Hankkeessa pyritään luomaan uudenlaista, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää liiketoimintaa alueelle.

Hankkeen tavoitteet

Hanke kokoaa ja aktivoi B2B-lähiruokaverkoston alkutuottajista, jatkojalostajista sekä ravintola- ja ruokapalveluyrityksistä. Tavoitteena varmistaa paikallisten tuotteiden saaminen ravintoloihin ja kauppoihin sekä uusien palveluiden ja tuotteiden avulla kasvattaa maaseudun, ruoan, ravintoloiden ja matkailuyritysten myyntiä ja vahvistaa Savonlinnan asemaa houkuttelevana ruokamatkailukohteena.

Maakunnallista ruoka-alan synergiaa kehitetään saattamalla yrityksiä mukaan Etelä-Savon ruokaklusteriin, D.O. Saimaa -verkostoon ja Taste Saimaa -partneriverkostoon. Yhteistyötä kehitetään myös eri hankkeiden ja toimijoiden välillä Savonlinnan seutukunnissa, mikä tehostaa ruoka-alan kehitystoimien vaikuttavuutta ja tavoittavuutta.

Matkailun osalta panostetaan kylien ja maaseudun vetovoimaan uusien ruokamatkailureittien ja -palveluiden avulla, vahvistetaan ruokamatkailun merkitystä ja vähennetään matkailun kausiluonteisuutta. Muikun tunnettuutta vahvistetaan, ja Savonlinna profiloituu Suomen muikkupääkaupungiksi. Saimaa European Region of Gastronomy 2024 -juhlavuoden hyödyt integroidaan konkreettisesti alku- ja elintarviketuotantoon, horaca- ja matkailualoille. Hankkeessa kehitetyt sisällöt tukevat osaltaan koko juhlavuoden tarjontaa ja lisäävät Saimaan vetovoimaa matkailukohteena.

Toimenpiteet

Ruoka-alan yrittäjiä tuetaan liiketoiminnan kehittämisessä D.O. Saimaan ja muiden ruokamerkkien avulla. Mikro- ja pk-yrittäjille järjestetään valmennusta markkinointiin, messuosallistumiseen sekä lähiruokapalvelujen tuotteistamiseen.

B2B-yhteistyöverkostoa kehitetään luomalla toimintatavat alkutuottajien, jatkojalostajien sekä ravintola- ja ruokapalveluja tarjoavien yritysten kohtaamiseen. Digitaalisia myyntikanavia aktivoimalla tehostetaan raaka-aineiden saatavuutta.

Lähiruokatuotteiden tunnettuutta kasvatetaan rakentamalla ravintoloihin Taste Saimaa -tuoteperhe, lähiruokatuotteita hyödyntävää reseptiikkaa sekä järjestämällä ruokatapahtumia. Alueen koulutustarjontaa lähiruoan valmistukseen sekä erä- ja luontomatkailuosaamiseen liittyen kehitetään.

Yhteistyössä matkailuyritysten kanssa kehitetään paikallisia elämyksiä ja uusia kylä- ja ruokamatkailutuotteita. Seudullisia ruokamatkailureittejä kartoitetaan ja rakennetaan, liiketoimintaosaamista ja yhteisöllisyyttä ruokamatkailun saralla tuetaan vahvistaen Saimaan vetovoimaa matkailukohteena. Pilotoidaan ruokatapahtumia ja kehitetään Taste Saimaa -alasivusto VisitSavonlinna.fi-alustalle.

Käynnissä olevia ja tulevia toimenpiteitä

  • Ruokamatkailun ja sen tuotteistamisen sparrauspäiviä keväällä 2024. Lue lisää
  • Näkyvyys ruoka-alan yrityksille www.visitsavonlinna.fi/paikallisiamakuja-sivustolla. Lue lisää
  • Näkyvyys tapahtumille Visit Savonlinna -tapahtumakalenterissa sekä Taste Saimaa -tapahtumakalenterissa (Saimaa European Region of Gastronomy 2024 -juhlavuoden online-kalenteri) Lue lisää
  • Ruokateemainen tapahtuma syyskuussa 2024 (yhteistyössä Saimaa lautasella ja SMEOrigin -hankkeet)
  • Sisällöntuotannon ja myynnin tuki, sisällöntuotanto, osaamisen kehittäminen ja tuotekehitys (maksullinen, de minimis). Lue lisää
  • Messuvalmennukset syksyllä 2024
  • Opintomatka ruokamessuille (de minimis)
  • Markkinointivalmennukset (tarinallistaminen, ruoka-alan myynti ja markkinointi) 2024 ja 2025
  • Tietoiskut, työpajat ja asiantuntijaluennot 2024 ja 2025

Toteuttajat ja rahoitus

Saimaa lautasella on neljän toimijan yhteishanke, jonka päätoteuttaja on Savonlinnan Hankekehitys Oy ja osatoteuttajina ovat ProAgria Etelä-Savo ry, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Samiedu ja Savonlinnan Seudun Matkailu Oy.

Hanketta rahoittavat Etelä-Savon Maakuntaliitto EU:n alue ja rakennepolitiikan ohjelman oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (80 %), osatoteuttajat sekä yksityiset rahoittajat.

Ota yhteyttä!

ProAgria: Tarja Pajari, tarja.pajari@progaria.fi, Sanna Lento-Kemppi, sanna.lento-kemppi@progaria.fi, Katja Rissanen, katja.rissanen@proagria.fi

Savonlinnan Hankekehitys Oy: Niina Lallukka, niina.lallukka@savonlinna.fi, https://elinkeinopalvelut.fi/hanke/saimaa-lautasella/

Savonlinnan Seudun Matkailu Oy: Anu Ahlström, anu@visitsavonlinna.fi, https://www.savonlinnatravel.fi/saimaa-lautasella

Ammattiopisto Samiedu: Sanna Muhonen, sanna.muhonen@samiedu.fi, https://samiedu.fi/project/saimaa-lautasella-hanke/