Marjamaat 2 -hanke

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Itä-Suomi, ProAgria Keski-Suomi

Hankkeen aikana tehdään tiloilla mm. erilaisia käytännön kokeiluja. Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2020-31.12.2022.

Marjamaat 2 ylabanneri1 netti

Marjamaat 2 -hanke

Hanke on ylimaakunnallinen ja suunnataan Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan alueen marjanviljelijöille, sekä olemassa oleville että mahdollisille tuleville viljelijöille. Kohderyhmään kuuluvat myös muut marja-alan toimijat, erityisesti marjoja ostavat tahot.

Hankkeen tavoitteena on tuoda hankealueen marjanviljelijöiden käyttöön uusia käytäntöjä, menetelmiä ja tekniikkaa niin viljelyyn kuin yrityksen johtamiseenkin.
Erityisesti tähdätään herukantuotannon kehittämiseen, satotasojen nostoon tärkeimmillä marjalajeilla ja työn sujuvoittamiseen kasvukaudella.
Uusien ratkaisujen avulla viljelijät pystyvät tuottamaan kannattavasti ja ympäristöystävällisesti turvallisia tuotteita niin yksityistalouksille kuin jalostavalle teollisuudellekin.

Käytännön toimet ryhmitellään työpaketeiksi
* Tiloilla tehtäviä, pienimuotoisia käytännön kokeiluja
- herukkalajikkeet, herukan perustamistavat
- mustamarja-aroni
- rikkakasvien torjuntaa ilman kemiallisia kasvinsuojeluaineita
- mansikkakääriäisen havainnointi ( selvitetään esiintyvyyttä) feromonein

Tiedon jalkauttamiseksi järjestetään
* pienryhmiä
* pellonpiennartilaisuuksia
* opintomatkoja

Sähköisen tiedonvälityksen ja etäyhteyksien hyödyt korostuvat ylimaakunnallisessa hankkeessa.

Hanke poistaa marjatilojen kehittymisen esteitä. Hankkeen päätyttyä osallistujilla on aiempaa parempia johtamistaitoja; markkinoinnin, sopimustuotannon, talouden ja työvoiman käytön osalta.
Tutkimuksen, neuvonnan ja viljelijöiden yhteistyöverkosto mahdollistaa nopean tiedonsiirron ja uusien kestävien viljelymenetelmien käyttöönoton.

Marjamaat 2 -hanke on ProAgria Itä-Suomen hallinnoima hanke. Osatoimijoina ovat ProAgria Keski-Suomi ja Luonnonvarakeskus. Toiminta-alueena on Pohjois-Karjala ja Keski-Suomi. Rahoittajana mannersuomen maaseuturahasto ja alueiden Ely-keskukset.

Hankeaika on 1.1.2020 - 31.12.2022.